Cursos d'Anglès de nivell B2.1 per videoconferència exprés

Anglès - nivell B2.1 (videoconferència exprés) (40h)
El curs B2.1 videoconferència exprés 50/50 combina el treball online (20h) en una plataforma d'aprenentatge amb classes per videoconferència (20h) per practicar la part comunicativa.

El curs exprés concentra els continguts d'un nivell de manera intensa i ràpida, per tant el nivell de l'estudiant a l'iniciar el curs hauria de ser proper al nivell que acredita quan acabi el curs. L'objectiu és acabar d'ajudar l'estudiant a assolir un nivell de B2.1. La gramàtica se centra en l'expressió amb correcció amb estructures que es poden utilitzar en contextos de passat, present i futur, verbs modals i situacions hipotètiques, a més de la introducció d'estructures més complexes. El vocabulari inclou una amplia gamma d'expressions habituals i s'amplia el vocabulari familiar sobre temes quotidians generals, així com altre vocabulari no tan familiar sobre temes més concrets. S'utilitzen aproximadament 4000 elements lèxics. Quan escolta i llegeix l'estudiant pot entendre les paraules clau, el més essencial i els detalls si el context és clar, i pot començar a deduir el significat de paraules i expressions desconegudes a través del context. Entén en general els parlants nadius quan fan servir un llenguatge bàsic a velocitat normal i pot deduir l'essencial de part del llenguatge més complex. Quant parla l'estudiant pot produir discursos llargs amb una sèrie de mecanismes de cohesió per produir un discurs coherent. La pronunciació és en general clara i natural, amb assajos d'accentuació i entonació nativa.

Selecciona un curs i matricula't

Curs 2019-2020

Preu del curs

Tarifa especial

317,00€

Tarifa reduïda

348,00€

Tarifa general

383,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
Tarifes pendents d'aprovació pel Consell Social de la UB.
Grup: 3A
Professor/a: Disponible properament
Aula: Disponible properament
Grup: 3B
Professor/a: Disponible properament
Aula: Disponible properamentCom a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Fitxa tècnica

Més informació