Cursos d'Anglès nivell B2 presencials i per videoconferència - Primera Part

Anglés - nivell B2 (presencial i videoconferència primera part) (50 h)

50 % presencial* + 50 % per videoconferència


La primera part del curs B2 anual presencial i per videoconferència va dirigit a estudiants amb un nivell pre-First que vulguin assolir un nivell First. Correspon a les 50 primeres hores del curs, i combinen les classes presencials (2 hores un dia a la setmana) amb les classes per videoconferència (2 hores l’ altre dia).

L'estudiant adquirirà els coneixements i les habilitats que li permetran comunicar-se espontàniament i entendre els parlants nadius amb diferents entonacions.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el certificat d'anglès de l’EIM.

* Avís COVID-19: Per motius sanitaris pot ser que la docència presencial passi a docència per videoconferència.Preus Curs 2021-2022

Curs 2021-2022

Preu del curs

Tarifa especial

448,00€

Tarifa reduïda

472,00€

Tarifa general

519,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


 
Grup: A0
Professor/a: Blair, Richard
Inscripcio: del 7 de juny al 31 d'octubre de 2021
Aula: B3
Observacions: Dimarts classe presencial
Grup: C0
Professor/a: Dunan, Judith Anne
Inscripcio: del 7 de juny al 31 d'octubre de 2021
Aula: 2204
Observacions: Dimecres classe presencial

Fitxa tècnica

Més informació