Cursos d'Anglès nivell B2 presencials i per videoconferència

Anglés - nivell B2 (presencial i videoconferència) (100 h)

50 % presencial* + 50 % per videoconferència


El curs B2 anual presencial i per videocongerència va dirigit a estudiants amb un nivell pre-First que vulguin assolir un nivell First. Les 100 hores del curs combinen les classes presencials (2 hores un dia a la setmana) amb les classes per videoconferència (2 hores l’ altre dia).

L'estudiant adquirirà els coneixements i les habilitats que li permetran comunicar-se espontàniament i entendre els parlants nadius amb diferents entonacions.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el certificat d'anglès de l’EIM.

* Avís COVID-19: Per motius sanitaris pot ser que la docència presencial passi a docència per videoconferència.Preus Curs 2021-2022

Curs 2021-2022

Preu del curs

Tarifa especial

830,00€

Tarifa reduïda

874,00€

Tarifa general

962,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


 
Grup: A0
Professor/a: Blair, Richard
Inscripcio: del 7 de juny al 31 d'octubre de 2021
Aula: B3
Observacions: Dimarts classe presencial
Grup: C0
Professor/a: Dunan, Judith Anne
Inscripcio: del 7 de juny al 31 d'octubre de 2021
Aula: 2204
Observacions: Dimecres classe presencial

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Fitxa tècnica

Més informació