Cursos d'Anglès nivell C1.1 presencials i per videoconferència - Primera Part

Anglés - nivell C1.1 (presencial i videoconferència primera part) (50 h)

50 % presencial* + 50 % per videoconferència


La primera part del curs C1.1 anual presencial i per videoconferència va dirigit a estudiants amb un nivell First que vulguin assolir un nivell pre-Advanced. Correspon a les 50 primeres hores del curs, que combinen les classes presencials (2 hores un dia a la setmana) amb les classes per videoconferència (2 hores l’ altre dia).

L'estudiant adquirirà els coneixements i les habilitats necessàries per començar a comunicar-se fluidament amb parlants nadius i a realitzar discursos llargs i complexos, tenint al seu abast un ampli repertori lèxic.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el certificat d'anglès de l’EIM.

* Avís COVID-19: Per motius sanitaris pot ser que la docència presencial passi a docència per videoconferència.Curs 2021-2022


Curs 2021-2022

Preu del curs

Tarifa especial

448,00€

Tarifa reduïda

472,00€

Tarifa general

519,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
Grup: A0
Professor/a: Disponible properament
Aula: Disponible properament
Observacions: Dilluns classe presencial

Fitxa tècnica

Més informació