Cursos d'Anglès de nivell C1.1 per videoconferència exprés

Anglès - nivell C1.1 (videoconferència exprés) (40h)
El curs C1.1 videoconferència exprés 50/50 combina el treball online (20h) en una plataforma d'aprenentatge amb classes per videoconferència (20h) per practicar la part comunicativa.
El curs exprés concentra els continguts d'un nivell de manera intensa i ràpida, per tant el nivell de l'estudiant a l'iniciar el curs hauria de ser proper al nivell que acredita quan acabi el curs. L'objectiu és acabar d'ajudar l'estudiant a assolir un nivell de C1.1. L'objectiu es portar l'estudiant d'un nivell pre-avançat a un nivell d'Advanced. La gramàtica se centra en la correctesa habitual d'una amplia sèrie d'estructures, a més d'assajos normalment encertats de les estructures complexes. El vocabulari incorpora una amplia gamma d'expressions habituals i s'amplia el vocabulari familiar i no familiar sobre temes quotidians generals, així com sobre temes més concrets. L'estudiant té l'habilitat d'entendre i produir llenguatge abstracte. S'utilitzen aproximadament 6000 elements lèxics. Quan escolta i llegeix l'estudiant pot entendre fàcilment el més essencial i els detalls en una amplia sèrie de contextos clars i en alguns de complexes, i sovint pot deduir encertadament el significat de paraules i expressions desconegudes. Pot entendre fàcilment els parlants nadius quan parlen amb un llenguatge habitual a velocitat normal, i pot deduir el més essencial i els detalls del llenguatge més complex i de les idees abstractes. Quant parla l'estudiant pot comunicar-se espontàniament i fluida amb discursos llargs i complexos. La pronunciació és clara i natural, amb assajos bastant encertats d'accentuació i entonació nativa per emfatitzar el significat i l'actitud.

Selecciona un curs i matricula't

Curs 2019-2020

Preu del curs

Tarifa especial

331,00€

Tarifa reduïda

348,00€

Tarifa general

383,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
Tarifes pendents d'aprovació pel Consell Social de la UB.
Grup: 3A
Professor/a: Disponible properament
Aula: Disponible properament
Grup: 3B
Professor/a: Disponible properament
Aula: Disponible properamentCom a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Fitxa tècnica

Més informació