Cursos d'Anglès Pre-Intermedi 3.1 Online

Anglès - pre-intermediate 3.1 (online) (50h)
El curs online Pre-intermediate 3.1 és la primera part del nivell Pre-intermediate. El curs està adreçat a persones que tenen un nivell elemental d'anglès, poden entendre textos curts en anglès i poden utilitzar vocabulari i expressions sobre aspectes familiars o que són del seu interès. Durant el curs els alumnes milloren els seus coneixements de la llengua, són capaços d'entendre textos que contenen vocabulari freqüent d'ús quotidià o relacionat amb la feina. Els alumnes podran entendre els punts principals d'una conversa quan els parlants nadius parlen de manera clara sobre temes quotidians.

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

233,00€

Tarifa reduïda

245,00€

Tarifa general

270,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


Grup: A0
Professor/a: Blair, Richard

Fitxa tècnica

Més informació