Cursos d'Anglès Pre-Intermedi 3.2 B1 Online

Anglès - pre-intermediate 3.2 (B1) (online) (50h)
El curs online B1 és la segona part del nivell Pre-intermediate. El curs està adreçat a persones que tenen un nivell elemental d'anglès, poden entendre textos curts i entendre parlants nadius si aquests parlen poc a poc i amb claredat. Durant el curs els alumnes milloraran el seu coneixement de la llengua, seran capaços de connectar frases de manera senzilla per tal de descriure esdeveniments i experiències. Podran expressar la seva opinió, narrar una història o explicar l'argument d'un llibre de manera senzilla i curta. Els alumnes podran entendre els punts principals d'una conversa quan els parlants nadius parlin de manera clara sobre temes quotidians, així com els punts claus en un programa de televisió sobre temes del dia a dia o que són del seu interès personal o professional, si el parlant nadiu s'expressa de manera clara i relativament a poc a poc. Al final del curs els alumnes fan un examen presencial i si l'aproven i aproven el curs obtenen el certificat d'anglès B1.


Aquest nivell es correspon a la continuació del modular 3.1.

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

328,00€

Tarifa reduïda

345,00€

Tarifa general

380,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
Estalvia fins a 600€ sol·licitant beca.


Grup: A0
Professor/a: Blair, Richard

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Cada any la Universitat de Barcelona i la Generalitat de Catalunya posen a disposició de l'alumnat universitari ajuts destinats a sufragar el cost dels cursos d'anglès, alemany, italià o francès per assolir el nivell B2.

Si ets estudiant universitari, ja sigui de la Universitat de Barcelona o de qualsevol universitat catalana, consulta la informació sobre ajuts i beques.
Fitxa tècnica

Més informació