Cursos d'Anglès First B2 de 40 hores - Preparació exàmens de Cambridge

Anglès - preparació B2 FIRST (40 h)

100 % presencial*


L'objectiu és preparar l'estudiant per l'examen Cambridge First i aprendre i practicar tècniques d'examen per treure la millor nota possible a l'examen. La gramàtica es centra en la precisió d'una sèrie d'estructures que s'utilitzen en contextos passats, presents i futurs, així com en l'ús acurat dels verbs modals en contextos presents i passats, l'habilitat de comunicar-se en situacions hipotètiques i l'intentar estructures complexes amb un nivell de control relativament alt. El vocabulari incorpora una àmplia gamma d'expressions habituals i s'expandeix, sigui familiar o no, per temes generals de la vida quotidiana, així com temes més precisos. Aproximadament s'utilitzen 5.000 ítems lèxics. En escoltar i llegir, els estudiants poden entendre fàcilment les paraules clau, l'essència i el detall quan el context és clar, i poden començar a deduir el significat de paraules desconegudes i expressions no familiars a través del context. Els parlants nadius que utilitzen llenguatge habitual amb una velocitat normal generalment es poden entendre i l'essència i algun detall de llenguatge més complex pot ser entès o inferit. En parlar, un estudiant pot fàcilment produir trams llargs de llenguatge amb un espectre de dispositius cohesionats per fer un discurs coherent. La pronunciació és clara i natural i hi ha intents d'accentuar i entonar com un nadiu.

* Avís COVID-19: Per motius sanitaris pot ser que la docència presencial passi a docència per videoconferència.Preus Curs 2021-2022

Curs 2021-2022

Preu del curs

Tarifa especial

382,00€

Tarifa reduïda

402,00€

Tarifa general

442,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


 
Grup ple
Grup: A0
Professor/a: Hutchman, Sean
Inscripcio: del 7 de juny al 31 d'octubre de 2021
Aula: S2
Grup: D0
Professor/a: Rowles, Roxanne
Inscripcio: del 7 de juny al 31 d'octubre de 2021
Aula: B5

Fitxa tècnica

Més informació