Cursos d'Anglès First B2 de 80 hores - Preparació exàmens de Cambridge

Anglès - preparació B2 FIRST (80 h)

100 % presencial


L'objectiu és preparar l'estudiant per l'examen Cambridge First i aprendre i practicar tècniques d'examen per treure la millor nota possible a l'examen. La gramàtica es centra en la precisió d'una sèrie d'estructures que s'utilitzen en contextos passats, presents i futurs, així com en l'ús acurat dels verbs modals en contextos presents i passats, l'habilitat de comunicar-se en situacions hipotètiques i l'intentar estructures complexes amb un nivell de control relativament alt. El vocabulari incorpora una àmplia gamma d'expressions habituals i s'expandeix, sigui familiar o no, per temes generals de la vida quotidiana, així com temes més precisos. Aproximadament s'utilitzen 5.000 ítems lèxics. En escoltar i llegir, els estudiants poden entendre fàcilment les paraules clau, l'essència i el detall quan el context és clar, i poden començar a deduir el significat de paraules desconegudes i expressions no familiars a través del context. Els parlants nadius que utilitzen llenguatge habitual amb una velocitat normal generalment es poden entendre i l'essència i algun detall de llenguatge més complex pot ser entès o inferit. En parlar, un estudiant pot fàcilment produir trams llargs de llenguatge amb un espectre de dispositius cohesionats per fer un discurs coherent. La pronunciació és clara i natural i hi ha intents d'accentuar i entonar com un nadiu.

L'avaluació del curs es basa en:

• Avaluació continuada: 100% (Use of English 20%, Reading 20%, Writing 20%, Listening 20%, & Oral 20%)

Si l'aproven, junt amb el curs modular, obtenen el certificat de l'EIM.Preus Curs 2022-2023

Curs 2022-2023

Preu del curs

Tarifa especial

684,00€

Tarifa reduïda

720,00€

Tarifa general

793,00€

Consulta les tarifes.


Selecciona un grup i matricula't
Grup: A0
Professor/a: Disponible properament
Inscripcio: del 7 de juny al 31 d'octubre de 2022
Aula: Disponible properament

Fitxa tècnica

Més informació