Cursos d'Anglès de preparació C1 ADVANCED per videoconferència

Anglès - preparació C1 ADVANCED (videoconferència) (40h)
El curs videoconferència preparació ADVANCED videoconferència exprés 50/50 combina el treball online (20h) en una plataforma d'aprenentatge amb classes per videoconferència (20h) per practicar la part comunicativa.
L'objectiu és preparar l'estudiant per l'examen Cambridge Advanced i aprendre i practicar tècniques d'examen per treure tant bones notes com sigui possible a l'examen. La gramàtica es centra en la formulació apropiada d'una àmplia gamma d'estructures, així com en un alt grau de precisió en utilitzar estructures complexes. El vocabulari fa ús d'un repertori lèxic ampli i expandeix el vocabulari, familiar o no, sobre temes generals, així com temes més precisos. Hi ha una major capacitat per entendre i produir llenguatge abstracte. Aproximadament s'utilitzen 7.000 ítems lèxics. En escoltar i llegir, els estudiants poden entendre fàcilment l'essència i el detall en una àmplia gamma de contextos clars i també complexos, i sovint poden deduir amb èxit el significat de paraules desconegudes i expressions no familiars. Els parlants nadius que utilitzen llenguatge habitual a velocitat normal son fàcilment entesos i l'essència i el detall del llenguatge més complicat i de les idees abstractes poden ser deduïts amb facilitat. En parlar, un estudiant pot comunicar-se espontàniament, fluent i quasi sense esforç amb trams complexos i llargs de discurs ben estructurat. La pronúncia és clara i precisa i hi ha intents molt exitosos d'accentuació i d'entonació nativa per emfatitzar el significat i l'actitud.

Selecciona un curs i matricula't

Curs 2019-2020

Preu del curs

Tarifa especial

317,00€

Tarifa reduïda

348,00€

Tarifa general

383,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
Tarifes pendents d'aprovació pel Consell Social de la UB.
Grup: 3A
Professor/a: Disponible properament
Aula: Disponible properamentFitxa tècnica

Més informació