Cursos de Francés nivell B2.1 presencials i per videoconferència

Francès - nivell B2.1 (presencial i videoconferència) (100 h)

50 % presencial* + 50 % per videoconferència


El curs B2.1 anual presencial i per videoconferència va dirigit a estudiants amb un nivell B1 que vulguin assolir el nivell B2.1 de francès. Les 100 hores de classe combinen les classes presencials (2 hores un dia a la setmana) amb les classes per videoconferència (2 hores l’ altre dia).

L'estudiant adquirirà els coneixements i les habilitats necessàries per comunicar-se de manera espontània i mantenir converses fluïdes amb parlants nadius.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el certificat del nivell B2.1 de francès oficial segons el Marc Europeu Comú de Referència (MECR).

* Avís COVID-19: Per motius sanitaris pot ser que la docència presencial passi a docència per videoconferència.Preus Curs 2021-2022

Curs 2021-2022

Preu per l'incorporació al curs de febrer a maig *

Tarifa especial

448,00€

Tarifa reduïda

472,00€

Tarifa general

519,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
* Incorporació a la segona part (50 h): inici de classes a partir del 14 de febrer de 2022.


Selecciona un grup i matricula't
Grup: A0
Professor/a: Wuattier, Sylvie
Inscripcio: de l'1 de desembre de 2021 al 20 de març de 2022
Aula: B1
Observacions: Dimecres classe presencial

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Fitxa tècnica

Més informació