Cursos de Francès B2 - Primera Part

Francès - nivell B2 (primera part) (50h)
La primera part del curs B2 anual presencial va dirigit a estudiants amb un nivell B2.1 que vulguin assolir el nivell B2 de francès. Correspon a les 50 primeres hores del curs B2 de francès.

L'estudiant adquirirà els coneixements i les habilitats necessàries per comunicar-se de manera amb naturalitat amb parlants nadius i alhora saber argumentar opinions a nivell escrit i oral.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el certificat de francès de l'EIM.

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

446,00€

Tarifa reduïda

470,00€

Tarifa general

517,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


Grup: A0
Professor/a: Pérez López, Clara
Aula: B7

Fitxa tècnica

Més informació