Cursos de Francés nivell C1 presencials i per videoconferència

Francès - nivell C1 (presencial i videoconferència) (100 h)

50 % presencial* + 50 % per videoconferència


El curs C1 anual presencial i per videoconferència va dirigit a estudiants amb un nivell C1.1 que vulguin assolir el nivell C1 de francès. Les 100 hores de classe les classes presencials (2 hores un dia a la setmana) amb les classes per videoconferència (2 hores l’ altre dia).

L'estudiant adquirirà els coneixements i les habilitats necessàries per comunicar-se de manera amb naturalitat amb parlants nadius i alhora saber argumentar opinions a nivell escrit i oral.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el certificat del nivell C1 de francès oficial segons el Marc Europeu Comú de Referència (MECR).

* Avís COVID-19: Per motius sanitaris pot ser que la docència presencial passi a docència per videoconferència.Preus Curs 2021-2022

Curs 2021-2022

Preu del curs

Tarifa especial

830,00€

Tarifa reduïda

874,00€

Tarifa general

962,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


 
Grup: A0
Professor/a: Vittet, Fanny
Inscripcio: del 7 de juny al 31 d'octubre de 2021
Aula: B2
Observacions: Dimecres classe presencial

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Fitxa tècnica

Més informació