Cursos Francès Sènior, Elemental Post Principiant

Francès - sènior post-principiants 1 (20h)
El curs va dirigit a persones amb nocions bàsiques de francès, que puguin produir frases curtes i tenen coneixements bàsics de francès. Els alumnes podran llegir i entendre les paraules claus d'un text senzill i entendre un natiu si parla lentament. Durant el curs, els alumnes ampliaran el vocabulari i estudiaran estructures gramaticals per poder produir missatges curts tant per escrit com oralment.

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

223,00€

Tarifa reduïda

235,00€

Tarifa general

296,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


Grup: A0
Professor/a: Pérez López, Clara
Aula: S3

Fitxa tècnica

Més informació