Cursos d'Italià nivell B1 - Videoconferència - Primera Part

Italià - nivell B1 (videoconferènia primera part) (50h)
La primera part del curs B1 anual per videoconferència va dirigit a estudiants amb nivell A2 que vulguin assolir un nivell B1. Correspon a les 50 primeres hores del curs, que combinen el treball online en una plataforma d'aprenentatge (25h) amb classes per videoconferència (25h) per practicar la part comunicativa, interactuant en temps real amb el professor i els companys.

L'estudiant adquirirà els coneixements i les habilitats necessàries per mantenir converses senzilles de manera fluïda sobre certs aspectes quotidians com experiències, projectes i consells, entre d'altres, alhora que podrà redactar textos de contingut personal i formal.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el certificat d'italià de l'EIM.

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

397,00€

Tarifa reduïda

418,00€

Tarifa general

460,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


Grup: A0
Professor/a: Zannier, Irene

Fitxa tècnica

Més informació