Cursos de Persa Nivell 1 - Primera Part

Persa - nivell 1 (primera part) (50h)
La primera part del curs de Persa nivell 1 presencial va dirigit a alumnes sense coneixements de la llengua. Correspon a les 50 primeres hores del curs anual de 100 hores del nivell 1.

L'aprenentatge se centra a adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per entendre el persa parlat i escrit a nivell elemental, posseir una competència mínima per poder expressar conceptes quotidians, així com aprendre expressions comunes i estructures gramaticals que s'utilitzen en la vida diària.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el certificat de l'EIM.Curs 2020-2021. Selecciona un curs i matricula't

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

210,00€

Tarifa reduïda

210,00€

Tarifa general

210,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
Grup: A0
Professor/a: Disponible properament
Aula: Disponible properament

Fitxa tècnica

Més informació