Cursos de persa Nivell 1 a Barcelona

Persa - nivell 1 (100h)
El curs de Persa nivell 1 presencial va dirigit a alumnes sense coneixements de la llengua. Es un curs anual de 100 hores.

L'aprenentatge se centra a adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per entendre el persa parlat i escrit a nivell elemental, posseir una competència mínima per poder expressar conceptes quotidians, així com aprendre expressions comunes i estructures gramaticals que s'utilitzen en la vida diària.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el certificat de l'EIM.Curs 2020-2021. Selecciona un curs i matricula't

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

350,00€

Tarifa reduïda

350,00€

Tarifa general

350,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
Grup: A0
Professor/a: Disponible properament
Aula: Disponible properament

Fitxa tècnica

Més informació