Cursos de persa Nivell 2 a Barcelona

Persa - nivell 2 (100h)
El curs de Persa nivell 2 presencial va dirigit a alumnes que hagin assolit el nivell 1 de la llengua. Es unc urs anual de 100 hores.

L'aprenentatge se centra a adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per poder entendre el persa parlat i escrit a nivell intermedi. L'alumne serà dotat de competència lingüística suficient per poder llegir i entendre textos no gaire complexos (contes, cartes senzilles, etc.) i poesia senzilla.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el certificat de l'EIM.Curs 2020-2021. Selecciona un curs i matricula't

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

350,00€

Tarifa reduïda

350,00€

Tarifa general

350,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
Grup: A0
Professor/a: Disponible properament
Aula: Disponible properament

Fitxa tècnica

Més informació