Cursos en línia

QUÈ SÓN?

Hi ha dos tipus de cursos en línia: aquells que s’imparteixen en sessions de videoconferència en una plataforma interactiva i es complementen amb treball tutoritzat i aquells on l’ensenyament s’imparteix exclusivament amb treball autònom guiat per un professor.

SESSIONS DE VIDEOCONFERÈNCIA

En el cas dels cursos en línia que combinen sessions de videoconferència amb treball tutoritzat, l’horari i calendari de les sessions de videoconferència surten publicats en la informació del curs.

Al llarg del curs, durant les sessions de videoconferència, els alumnes es connecten a una plataforma online amb el professor. L’objectiu es treballar totes les competències lingüístiques (gramàtica, comprensió i producció oral i escrita) amb un mètode comunicatiu que extreu el màxim profit de les eines telemàtiques.

El curs acaba amb un examen final presencial.

TREBALL AUTÒNOM GUIAT PER UN PROFESSOR

En el cas dels cursos en línia exclusivament de treball autònom guiat per un professor, l’estudiant és responsable de completar les tasques assignades pel professor, que guia, tutoritza i avalua el treball de l’alumne.

El sistema d'avaluació depèn de la modalitat del curs, que es tria en el moment de fer la matrícula: modalitat amb examen presencial, mitjançant el qual es pot obtenir el certificat de nivell europeu corresponent si s'aprova, o modalitat sense examen presencial.

Més informació