Cursos en línia

QUÈ SÓN?

Són cursos trimestrals o quadrimestrals impartits totalment a distància, equivalents a la meitat d'un curs presencial de 100 hores.
El treball al llarg del curs està tutoritzat: un professor orienta, explica, proporciona materials, fa correccions, guia en l'estudi, proposa exercicis i incentiva la comunicació entre els membres del grup.
Aquests cursos estan dissenyats bàsicament per practicar la producció escrita, la comprensió escrita i la comprensió oral.

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ

El sistema d'avaluació depèn de la modalitat del curs, que es tria en el moment de fer la matrícula: modalitat amb examen presencial, mitjançant el qual es pot obtenir el certificat de nivell europeu corresponent si s'aprova, o modalitat sense examen presencial.

Les modalitats de curs són les següents:

CURSOS .1:

> Són la primera part d'un nivell.
> El sistema d'avaluació és totalment en línia. No hi ha cap examen presencial.
> Les activitats que es fan al llarg del curs s'avaluen, i si la valoració és positiva l'alumne obté un certificat d'aprofitament.

CURSOS .2 SENSE CERTIFICAT DE NIVELL:

> Són la segona part d'un nivell. En finalitzar-los l'alumne no obté cap certificació de nivell.
> El sistema d'avaluació és totalment en línia. No hi ha cap examen presencial.
> Les activitats que es fan al llarg del curs s'avaluen, i si la valoració és positiva l'alumne obté un certificat d'aprofitament. En cap cas aquest certificat serveix per certificar el nivell de l'alumne

CURSOS .2 AMB CERTIFICAT DE NIVELL (A1, A2, B1, B2.1, B2.2 I C1.1):

> El sistema d'avaluació consisteix en:
> Activitats en línia: es van fent al llarg del curs.
> Examen final presencial: és obligatori per a tots els alumnes matriculats en aquesta modalitat.
> Els alumnes que aproven el curs (examen final presencial inclòs) obtenen un certificat d'acreditació de nivell europeu.

CURSOS D'ANGLÈS EN LÍNIA

PLATAFORMA D'APRENENTATGE

Els cursos d'anglès en línia s¿estructuren en sis blocs.
S'imparteixen mitjançant la plataforma d¿aprenentatge Cambridge LMS, de la prestigiosa Cambridge University Press. En aquesta plataforma hi ha tots els materials del curs: exercicis autocorrectius, blogs, fòrums, guies per a l'estudi de cada tema, avisos i orientacions del professor, i informació sobre l'avaluació.
La comunicació amb el professor i amb els altres alumnes també es fa mitjançant aquesta plataforma.

ACCÉS A LA PLATAFORMA D'APRENENTATGE

Uns dies després d'haver formalitzat la matrícula, l'alumne rep un missatge de correu electrònic amb el codi d'accés a la plataforma i la contrasenya, així com les instruccions per accedir-hi. La tramitació d'aquests codis té lloc, en general, un cop per setmana.
IMPORTANT: per poder rebre els codis d'accés a la plataforma, cal que l'alumne tingui un compte de correu actiu (el que fa constar a la matrícula). En el cas dels usuaris de Hotmail i Gmail, recomanem que mirin la carpeta de correu brossa.
L'accés a la plataforma implica una despesa de drets de llicència (50 €) que l'alumnat no paga excepte si vol fer un canvi de nivell o de curs.

REQUISITS TÈCNICS DE LA PLATAFORMA D'APRENENTATGE

Per poder seguir correctament els cursos en línia, cal disposar de connexió a Internet de banda ampla (ADSL) i d'uns requeriments tècnics mínims, que es descriuen a continuació:
> Connexió a Internet: ha de ser de com a mínim 3 Mbps de velocitat de baixada i de 512 kbps de pujada.
> Tallafoc: ha de permetre la connexió des de diferents adreces IP.
> Sistemes operatius possibles i navegadors:
- Windows Vista, Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1: Internet Explorer 10 i 11, o versions més recents de Chrome, o bé la versió més recent de Firefox
- Mac OSX 10.8 i 10.9
- Safari 6.0 i 7.0
> JavaScript activat en el navegador.
> Hardware:
- Resolució mínima de pantalla: 1024 × 768 píxels
- Micròfon per a les activitats d'enregistrament de veu
- Càmera per a les activitats d'enregistrament de vídeo
> Tauletes:
- iPad 4 optimitzat per iOS 7 i iOS 8 amb Safari
- Samsung Galaxy Tab 2 10.1 optimitzat per Android 4.2.2 amb la versió més recent de Chrome

SUPORT

Els dubtes relacionats amb el contingut i la dinàmica dels cursos (no amb qüestions d'informàtica) es poden adreçar al professor o bé a sponline@ub.edu

CURSOS D'ALEMANY I FRANCÈS EN LÍNIA

SUPORTS D'APRENENTATGE

Els cursos d'alemany i de francès en línia de l'EIM combinen dues eines: el Campus Virtual de la UB i la plataforma d'aprenentatge d'idiomes Speexx.

EL CAMPUS VIRTUAL DE LA UB

Al Campus Virtual l'alumne hi té les guies per a l'estudi de cada tema, les orientacions del professor, materials de treball i d'avaluació, i fòrums per resoldre dubtes o plantejar qüestions.
A través del Campus Virtual el professor manté en tot moment el contacte amb els alumnes, per treure el màxim profit de les lliçons.

ACCÉS AL CAMPUS VIRTUAL DE LA UB

Cada alumne accedeix al Campus Virtual a través del seu espai personal de la UB (espai des del qual pot accedir al correu de la UB, consultar l'expedient, etc.).
IMPORTANT: és imprescindible tenir configurat l'accés a l'espai personal, ja que és el que permet accedir al Campus Virtual i al correu de la UB. Ambdues eines (Campus i correu) són indispensables per fer els cursos en línia. Consulteu la pàgina Ajuda mónUB (intranet d'estudiants) si no hi podeu accedir.

LA PLATAFORMA D'APRENENTATGE

La plataforma d'aprenentatge d'idiomes Speexx és un complement del Campus Virtual específic per a l'aprenentatge de l'idioma triat.

ACCÉS A LA PLATAFORMA D'APRENENTATGE

Uns dies després d'haver formalitzat la matrícula, l'alumne rep un missatge de correu electrònic de benvinguda amb el codi d'accés a la plataforma i la contrasenya.
No es pot entrar a la plataforma amb els codis d'accés al Campus Virtual; no funciona.
L'accés a la plataforma implica una despesa de drets de llicència (50 €) que l'alumnat no paga excepte si vol fer un canvi de nivell o de curs.

REQUISITS TÈCNICS DE LA PLATAFORMA D'APRENENTATGE

Per poder seguir correctament els cursos en línia amb Speexx, cal:
> Ordinador tipus PC amb sistema operatiu Windows XP o superior
> Connexió a Internet de banda ampla (ADSL)
> Targeta de so compatible amb Windows
> Navegador: Internet Explorer (actualment s¿està en procés d'adaptació a Google Crome i a Opera, però NO funciona amb Mozilla)
> Java 1.6 o superior o tenir activada la descàrrega i execució d'elements ActiveX.
> Micròfon
> Altaveus o auriculars
Plataforma Speexx (per a l'aprenentatge de francès o alemany):
> Ordinador Mac, tauleta o mòbil amb connexió a Internet de banda ampla (ADSL)
> Navegador: Internet Explorer (min. 9), Chrome (última versió), Safari (última versió) o Firefox (última versió)
> Mòbil: iOS min. 8.x (navegador Safari) o Android min. 4.4 (navegador Chrome)
> Adobe Flash Player 13.0 o superior
> Micròfon
> Altaveus o auriculars

Suport tècnic d'Speexx: support.es@speexx.com

SUPORT

Els dubtes relacionats amb el contingut i la dinàmica dels cursos (no amb qüestions d'informàtica) es poden adreçar al professor o bé a sponline@ub.edu

Más información