Programa: Cursos de Francès B2 - Primera Part - EIM

El curs va dirigit a estudiants amb un nivell B2.1 que vulguin assolir la primera part del nivell B2 de francès.

Hores de classe: 50h de classes presencials

Crèdits: 6 crèdits ECTS

DESCRIPCIÓ DEL CURS

En aquest curs els estudiants assoliran el nivell B2.2 (la primera meitat del nivell B2) segons el Marc Europeu. Aprendran estratègies per expressar la seva opinió i argumentar a nivell oral i escrit. D'aquesta manera, la comunicació amb els nadius resultarà més fluïda i espontània. A classe s'organitzaran debats sobre temes d'interès general. Els estudiants realitzaran projectes de forma individual o en grup. Sabran resumir notícies, entrevistes o articles que contenen opinions i anàlisis i resumir el contingut de pel·lícules o de llibres.

Durant el curs els estudiants aniran familiaritzant-se amb els continguts dels exàmens oficials del nivell B2.

AVALUACIÓ

40 % Avaluació continuada (participació a classe, deures, tests…)
60 % Examen final

Més informació