Exàmens HSK, HSK Online i HSKK

generic

Exàmens HSK, HSK Online i HSKK
Els exàmens HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) són els únics exàmens oficials de xinès mandarí per als parlants no nadius. Van néixer a Pequin a l’any 1984 i ara s’examinen milers de candidats en més de 120 països. L’examen escrit (HSK) en té sis nivells diferents ( HSK 1-6) i avalua la comprensió oral i lectora i l’expressió escrita a partir del nivell 3. Aquest examen també existeix en la modalitat online (HSK ONLINE). Per l’alta banda, l’examen oral (HSKK), que és un examen a part, en té tres de nivells, bàsic, intermedi i avançat.

Trobareu més informació sobre els exàmens en els següents enllaços:
Examen HSK
Examen HSK ONLINE
Examen HSKK
I recordeu que la matrícula per tots els exàmens es fa aquí.
Més exàmens

En cas que hagis de certificar el nivell d’idiomes de manera immediata, l’EIM t’ofereix l’examen de certificació individual EIM. Aquesta prova permet obtenir el Certificat EIM, una certificació pròpia de la Universitat de Barcelona que és reconeguda per la Generalitat de Catalunya i les universitats catalanes.
Abans de demanar accés a aquesta prova, aconsellem que t’asseguris que la institució/entitat que hagi de rebre el Certificat EIM el reconegui com a vàlid.
Sol·licita l’accés a la prova a través del següent enllaç i en el termini de 10 dies podràs obtenir el certificat (excepte mes d’agost).

Informació d'interès
Perquè a l’EIM?
Més informació