Exàmens HSK, HSK Online i HSKK

generic

Exàmens HSK, HSK Online i HSKK
Els exàmens HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) són els únics exàmens oficials de xinès mandarí per als parlants no nadius. Van néixer a Pequin a l’any 1984 i ara s’examinen milers de candidats en més de 120 països. L’examen escrit (HSK) en té sis nivells diferents ( HSK 1-6) i avalua la comprensió oral i lectora i l’expressió escrita a partir del nivell 3. Aquest examen també existeix en la modalitat online (HSK ONLINE). Per l’alta banda, l’examen oral (HSKK), que és un examen a part, en té tres de nivells, bàsic, intermedi i avançat.

Trobareu més informació sobre els exàmens en els següents enllaços:
Examen HSK
Examen HSK ONLINE
Examen HSKK
I recordeu que la matrícula per tots els exàmens es fa aquí.Informació d'interès
Perquè a l’EIM?
Més informació