Acreditació d'anglès per al programa de beques de La Caixa (PAI Online)

generic

Acreditació d'anglès per al programa de beques de La Caixa (PAI Online)
L'EIM convoca proves d'acreditació d'anglès en línia (PAI online) per als candidats a una beca de "la Caixa" del programa d'estudis de postgrau en universitats europees (a excepció del Regne Unit i Irlanda) i per als candidats dels programes de beques de doctorat INPHINIT Incoming, Postgrau a l’estranger i INPHINIT Retaining.

Aquest certificat només és vàlid a efectes de sol·licitud dels programes de beques de "la Caixa".

La prova consta de tres parts: ús de la llengua i listening (80 minuts aproximadament), producció escrita (30 minuts) i producció oral (monòleg i interacció 15 minuts en total).

El nivell mínim requerit per tal d'accedir a les convocatòries de beques de "la Caixa" per a estudis de postgrau en universitats europees (a excepció del Regne Unit i Irlanda) i per a estudis de doctorat en universitats i centres de recerca espanyols o portuguesos és de B2 o superior, segons el MECR per a les llengües.

El certificat emès per l'Escola d'Idiomes Moderns inclourà l'especificació del nivell de suficiència de llengua anglesa de cada candidat, d'acord amb els nivells proposats pel MECR.

Aquest certificat s'emetrà en anglès i el rebreu per correu electrònic a l'adreça que us proporciona el vostre accés al campus virtual.


Inscripció:

del 2 de novembre al 9 de desembre de 2020

Import:

79 euros

Programes:

INPHINIT Incoming, Postgrau a l’estranger i INPHINIT Retaining

Prova escrita:

15 i 16 de desembre de 2020

Comentaris prova escrita:

S'inicia a partir de les 14 h del primer dia i finalitza a les 20h del segon dia

Prova oral:

17 o 18 de desembre de 2020

Comentaris prova oral:

d'11 a 13h i de 16 a 18h ambdós dies - hora espanyola

Resultats:
Observacions:

Places limitades. Oportunament s'anunciarà l'hora de la prova oral que es realitzarà via Skype. Els certificats s'enviaran a l'examinand per correu electrònic en el moment de la publicació dels resultats.

Inscripció:

del 2 de novembre de 2020 al 13 de gener de 2021

Import:

79 euros

Programes:

INPHINIT Incoming, Postgrau a l’estranger i INPHINIT Retaining

Prova escrita:

19 i 20 de gener de 2021

Comentaris prova escrita:

S'inicia a partir de les 14 h del primer dia i finalitza a les 20h del segon dia

Prova oral:

21 o 22 de gener de 2021

Comentaris prova oral:

d'11 a 13h i de 16 a 18h ambdós dies - hora espanyola

Resultats:
Observacions:

Places limitades. Oportunament s'anunciarà l'hora de la prova oral que es realitzarà via Skype. Els certificats s'enviaran a l'examinand per correu electrònic en el moment de la publicació dels resultats.

Inscripció:

del 2 de novembre de 2020 al 27 de gener de 2021

Import:

79 euros

Programes:

INPHINIT Incoming, Postgrau a l’estranger i INPHINIT Retaining

Prova escrita:

2 i 3 de febrer de 2021

Comentaris prova escrita:

S'inicia a partir de les 14 h del primer dia i finalitza a les 20h del segon dia

Prova oral:

4 o 5 de febrer de 2021

Comentaris prova oral:

d'11 a 13h i de 16 a 18h ambdós dies - hora espanyola

Resultats:
Observacions:

Places limitades. Oportunament s'anunciarà l'hora de la prova oral que es realitzarà via Skype. Els certificats s'enviaran a l'examinand per correu electrònic en el moment de la publicació dels resultats.

Inscripció:

del 2 de novembre de 2020 al 3 de febrer de 2021

Import:

79 euros

Programes:

INPHINIT Incoming, Postgrau a l’estranger i INPHINIT Retaining

Prova escrita:

9 i 10 de febrer de 2021

Comentaris prova escrita:

S'inicia a partir de les 14 h del primer dia i finalitza a les 20h del segon dia

Prova oral:

11 o 12 de febrer de 2021

Comentaris prova oral:

d'11 a 13h i de 16 a 18h ambdós dies - hora espanyola

Resultats:
Observacions:

Places limitades. Oportunament s'anunciarà l'hora de la prova oral que es realitzarà via Skype. Els certificats s'enviaran a l'examinand per correu electrònic en el moment de la publicació dels resultats.

Inscripció:

del 2 de novembre de 2020 al 10 de febrer de 2021

Import:

79 euros

Programes:

Postgrau a l’estranger i INPHINIT Retaining

Prova escrita:

16 i 17 de febrer de 2021

Comentaris prova escrita:

S'inicia a partir de les 14 h del primer dia i finalitza a les 20h del segon dia

Prova oral:

18 o 19 de febrer de 2021

Comentaris prova oral:

d'11 a 13h i de 16 a 18h ambdós dies - hora espanyola

Resultats:
Observacions:

Places limitades. Oportunament s'anunciarà l'hora de la prova oral que es realitzarà via Skype. Els certificats s'enviaran a l'examinand per correu electrònic en el moment de la publicació dels resultats.

Inscripció:

del 2 de novembre de 2020 al 17 de febrer de 2021

Import:

79 euros

Programa:

INPHINIT Retaining

Prova escrita:

23 i 24 de febrer de 2021

Comentaris prova escrita:

S'inicia a partir de les 14 h del primer dia i finalitza a les 20h del segon dia

Prova oral:

25 o 26 de febrer de 2021

Comentaris prova oral:

d'11 a 13h i de 16 a 18h ambdós dies - hora espanyola

Resultats:
Observacions:

Places limitades. Oportunament s'anunciarà l'hora de la prova oral que es realitzarà via Skype. Els certificats s'enviaran a l'examinand per correu electrònic en el moment de la publicació dels resultats.Més exàmens d'anglès

En el cas d’haver de certificar el nivell d’idiomes de manera immediata, l’EIM ofereix l’examen de certificació individual EIM.

Es tracta d’una prova amb la que s’obté una certificació pròpia de la Universitat de Barcelona, reconeguda per la Generalitat de Catalunya. Les persones interessades han de sol·licitar-ho a través del següent enllaç i en el termini de 10 dies podran obtenir el certificat.

Perquè a l’EIM?
Més informació