Inscripció als exàmens de Cambridge

generic

Inscripció als exàmens de Cambridge
L'EIM és un centre examinador oficial del exàmens B2 First, C1 Advanced i C2 Proficiency de Cambridge English corresponents amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). A més a més, l’EIM ofereix cursos de preparació per a que l’estudiant pugui assolir la millor nota possible.
L'edat mínima per matricular-se a aquests exàmens és de 16 anys.

Novetat: La titulació B2 First for Schools demostra que l'alumne posseeix les habilitats lingüístiques necessàries per a comunicar-se dins un entorn angloparlant. B2 First for Schools està enfocat al mateix nivell que B2 First, però el contingut és específic per a alumnes en edat escolar. 
L'edat mínima per a matricular-se a les proves és de 12 anys.Selecciona un grup i matricula't
Inscripció:

del 15 de maig al 4 de setembre de 2024

Import:

Tarifa reduïda: 194,00 €
Tarifa general: 206,00 €

Ubicació:
Prova escrita:

Divendres, 20 de setembre de 2024, a les 13:30 h

Prova oral:

del 12 al 21 de setembre de 2024 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 30 de setembre de 2024 al web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 10 d'octubre de 2024 (s’avisarà per mail quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 15 de maig al 6 d'octubre de 2024

Import:

Tarifa reduïda: 211,00 €
Tarifa general: 223,00 €

Ubicació:
Prova escrita:

Dissabte, 19 d'octubre de 2024, a les 9:00 h

Prova oral:

de l'11 al 18 d'octubre de 2024 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 28 d'octubre de 2024 al web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 7 de novembre de 2024 (s’avisarà per mail quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 15 de maig al 13 d'octubre de 2024

Import:

Tarifa reduïda: 194,00 €
Tarifa general: 206,00 €

Ubicació:
Prova escrita:

Divendres, 20 d'octubre de 2024, a les 13:30 h

Prova oral:

del 17 al 25 d'octubre de 2024 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 4 de novembre de 2024 al web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 14 de novembre de 2024 (s’avisarà per mail quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 15 de maig al 10 de novembre de 2024

Import:

Tarifa reduïda: 194,00 €
Tarifa general: 206,00 €

Ubicació:
Prova escrita:

Divendres, 22 de novembre de 2024, a les 13:30 h

Prova oral:

del 14 al 22 de novembre de 2024 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 2 de desembre de 2024 al web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 12 de desembre de 2024 (s’avisarà per mail quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 15 de maig al 6 d'octubre de 2024

Import:

Tarifa reduïda: 219,00 €
Tarifa general: 229,00 €

Ubicació:
Prova escrita:

Dissabte, 23 de novembre de 2024, a les 09:00 h

Prova oral:

del 15 al 22 de novembre de 2024 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 2 de desembre de 2024 al web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 12 de desembre de 2024 (s’avisarà per mail quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 15 de maig al 17 de novembre de 2024

Import:

Tarifa reduïda: 211,00 €
Tarifa general: 223,00 €

Ubicació:
Prova escrita:

Dissabte, 30 de novembre de 2024, a les 9:00 h

Prova oral:

del 22 al 29 de novembre de 2024 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 9 de desembre de 2024 al web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 19 de desembre de 2024 (s’avisarà per mail quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 15 de maig a l'1 de desembre de 2024

Import:

Tarifa reduïda: 211,00 €
Tarifa general: 223,00 €

Ubicació:
Prova escrita:

Divendres, 13 de desembre de 2024, a les 13:30 h

Prova oral:

del 5 al 13 de desembre de 2024 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 23 de desembre de 2024 al web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 6 de gener de 2025 (s’avisarà per mail quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 15 de maig al 10 de novembre de 2024

Import:

Tarifa reduïda: 194,00 €
Tarifa general: 206,00 €

Ubicació:

Per confirmar

Prova escrita:

Dissabte, 14 de desembre de 2024, a les 09:00 h

Prova oral:

del 6 al 13 de desembre de 2024 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 20 de gener de 2025 al web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 6 de febrer de 2025 (s’avisarà per mail quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 15 de maig al 8 de desembre de 2024

Import:

Tarifa reduïda: 194,00 €
Tarifa general: 206,00 €

Ubicació:
Prova escrita:

Divendres, 20 de desembre de 2024, a les 13:30 h

Prova oral:

del 12 al 20 de desembre de 2024 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 31 de desembre de 2024 al web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 13 de gener de 2025 (s’avisarà per mail quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 15 de maig a l'1 de desembre de 2024

Import:

Tarifa reduïda: 211,00 €
Tarifa general: 223,00 €

Ubicació:

Per confirmar

Prova escrita:

Dissabte, 11 de gener de 2025, a les 09:00 h

Prova oral:

del 7 al 10 de gener de 2025 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 7 de febrer de 2025 al web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 26 de febrer de 2025 (s’avisarà per mail quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 15 de maig de 2024 al 6 de gener de 2025

Import:

Tarifa reduïda: 194,00 €
Tarifa general: 206,00 €

Ubicació:
Prova escrita:

Dissabte, 18 de gener de 2025, a les 09:00 h

Prova oral:

del 10 al 17 de gener de 2025 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 27 de gener de 2025 al web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 6 de febrer de 2025 (s’avisarà per mail quan estiguin disponibles)


Convocatòries anteriors/futures
Inscripció:

del 4 de desembre de 2023 al 3 de març de 2024

Import:

Tarifa reduïda: 188,00 €
Tarifa general: 200,00 €

Ubicació:
Prova escrita:

Dissabte, 16 de març de 2024, a les 9:00 h

Prova oral:

del 8 al 17 de març de 2024 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 2 d'abril de 2024 al següent web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 12 d'abril de 2024 (s’avisarà per mail quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 4 de desembre de 2023 al 10 de març de 2024

Import:

Tarifa reduïda: 205,00 €
Tarifa general: 216,00 €

Ubicació:
Prova escrita:

Dissabte, 23 de març de 2024, a les 9:00 h

Prova oral:

del 15 al 24 de març de 2024 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 9 d'abril de 2024 al següent web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 19 d'abril de 2024 (s’avisarà per mail quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 4 de desembre de 2023 al 7 d'abril de 2024

Import:

Tarifa reduïda: 188,00 €
Tarifa general: 200,00 €

Ubicació:
Prova escrita:

Dissabte, 20 d'abril de 2024, a les 9:00 h

Prova oral:

del 12 al 21 d'abril de 2024 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

pendent de confirmar al següent web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

Pendent de confirmar (s’avisarà per mail quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 4 de desembre de 2023 al 14 d'abril de 2024

Import:

Tarifa reduïda: 205,00 €
Tarifa general: 216,00 €

Ubicació:
Prova escrita:

Dissabte, 27 d'abril de 2024, a les 9:00 h

Prova oral:

del 19 al 28 d'abril de 2024 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

pendent de confirmar al següent web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

pendent de confirmar (s’avisarà per mail quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 4 de desembre de 2023 a l'1 de maig de 2024

Import:

Tarifa reduïda: 205,00 €
Tarifa general: 216,00 €

Ubicació:

Per confirmar

Prova escrita:

Dimarts, 4 de juny de 2024, a les 9:00 h

Prova oral:

del 31 de maig al 9 de juny de 2024 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 2 de juliol de 2024 al següent web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 19 de juliol de 2024 (s’avisarà per mail quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 4 de desembre de 2023 al 12 de maig de 2024

Import:

Tarifa reduïda: 205,00 €
Tarifa general: 216,00 €

Ubicació:

Per confirmar

Prova escrita:

Dissabte, 15 de juny de 2024, a les 9:00 h

Prova oral:

del 7 al 16 de juny de 2024 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

pendent de confirmar al següent web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

Pendent de confirmar (s’avisarà per mail quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 4 de desembre de 2023 al 16 de juny de 2024

Import:

Tarifa reduïda: 205,00 €
Tarifa general: 216,00 €

Ubicació:
Prova escrita:

Dijous, 27 de juny de 2024, a les 13:30 h

Prova oral:

26 de juny de 2024 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 5 de juliol de 2024 al web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 18 de juliol de 2024 (s’avisarà per mail quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 4 de desembre de 2023 al 16 de juny de 2024

Import:

Tarifa reduïda: 212,00 €
Tarifa general: 222,00 €

Ubicació:
Prova escrita:

Divendres, 28 de juny de 2024, a les 9:00 h

Prova oral:

25 de juny de 2024 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 8 de juliol de 2024 al web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 18 de juliol de 2024 (s’avisarà per mail quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 4 de desembre de 2023 al 16 de juny de 2024

Import:

Tarifa reduïda: 188,00 €
Tarifa general: 200,00 €

Ubicació:
Prova escrita:

Dissabte, 29 de juny de 2024, a les 9:00 h

Prova oral:

25 de juny de 2024 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 8 de juliol de 2024 al web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 18 de juliol de 2024 (s’avisarà per mail quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 4 de desembre de 2023 al 2 de juliol de 2024

Import:

Tarifa reduïda: 188,00 €
Tarifa general: 200,00 €

Ubicació:
Prova escrita:

Dimarts, 16 de juliol de 2024, a les 13:30 h

Prova oral:

15 de juliol de 2024 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 24 de juliol de 2024 al web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 9 de setembre de 2024 (s’avisarà per mail quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 4 de desembre de 2023 al 2 de juliol de 2024

Import:

Tarifa reduïda: 205,00 €
Tarifa general: 216,00 €

Ubicació:
Prova escrita:

Dijous, 18 de juliol de 2024, a les 13:30 h

Prova oral:

17 de juliol de 2024 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 26 de juliol de 2024 al web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 9 de setembre de 2024 (s’avisarà per mail quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 4 de desembre de 2023 al 9 de juliol de 2024

Import:

Tarifa reduïda: 205,00 €
Tarifa general: 216,00 €

Ubicació:
Prova escrita:

Dimarts, 23 de juliol de 2024, a les 9:00 h

Prova oral:

22 de juliol de 2024 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 31 de juliol de 2024 al web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 9 de setembre de 2024 (s’avisarà per mail quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 4 de desembre de 2023 al 9 de juliol de 2024

Import:

Tarifa reduïda: 188,00 €
Tarifa general: 200,00 €

Ubicació:
Prova escrita:

Dimecres, 24 de juliol de 2024, a les 9:00 h

Prova oral:

22 de juliol de 2024 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir de l'1 d'agost de 2024 al web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 9 de setembre de 2024 (s’avisarà per mail quan estiguin disponibles)Més exàmens

En cas que hagis de certificar el nivell d’idiomes de manera immediata, l’EIM t’ofereix l’examen de certificació individual EIM. Aquesta prova permet obtenir el Certificat EIM, una certificació pròpia de la Universitat de Barcelona que és reconeguda per la Generalitat de Catalunya i les universitats catalanes.
Abans de demanar accés a aquesta prova, aconsellem que t’asseguris que la institució/entitat que hagi de rebre el Certificat EIM el reconegui com a vàlid.
Sol·licita l’accés a la prova a través del següent enllaç i en el termini de 10 dies podràs obtenir el certificat (excepte mes d’agost).

Si us plau acepta les galetes de marketing per veure aquest video.


Perquè a l’EIM?
Més informació