Inscripció als exàmens de Cambridge

generic

Inscripció als exàmens de Cambridge
L'EIM és un centre examinador oficial del exàmens B2 First, C1 Advanced i C2 Proficiency de Cambridge English des del curs 2016-2017.

Cambridge English gaudeix d'un ampli reconeixement internacional en la certificació de coneixements d'anglès com a llengua estrangera. Les diferents certificacions d'anglès general tenen en compte les quatre destreses lingüístiques principals (comprensió i expressió escrites i orals) i avaluen l'habilitat de comunicar-se en anglès en situacions reals.

Cada any més de cinc milions de persones es presenten als exàmens de Cambridge English, els quals tenen una correspondència amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), els estàndards internacionals que defineixen les destreses lingüístiques. Més de 20.000 universitats, empreses i governs de 130 països accepten aquestes certificacions, que faciliten l'accés a l'educació superior, milloren les oportunitats laborals i, gràcies al seu reconeixement internacional, augmenten les opcions de futur tant acadèmic com professional.

L'edat mínima per matricular-se a aquests exàmens és de 16 anys.

Computer-based

A part de les proves tradicionals, l'EIM ofereix exàmens Cambridge Computer-based.

Les proves computer-based són ideals per a qui es senti més còmode amb un teclat i un ratolí que amb el llapis i el paper, però hi ha altres avantatges també:
- Accés més ràpid als resultats, només tres setmanes després de la prova.
- La prova és fàcil d'entendre i l'ajuda en línia permet resoldre dubtes i obtenir un bon rendiment en l'examen.
- Les respostes es poden editar a la pantalla durant l'examen.
- L'ús d'auriculars per als exercicis de listening permeten ajustar el volum a les teves necessitats.

Més informació d'aquest tipus de prova en aquest vídeo tutorial:

Selecciona un grup i matricula't

Inscripció:

del 14 de juny al 6 de setembre de 2021

Import:

Tarifa reduïda: 200 euros
Tarifa general: 210 euros

Prova escrita:

18 de setembre de 2021, a les 9:00 h

Lloc prova escrita:
Prova oral:

del 10 al 19 de setembre de 2021 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir de l'1 d'octubre de 2021 al següent web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 13 d'octubre de 2021 de 2022 (s'avisarà per mail / sms quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 14 de juny al 5 de setembre de 2021

Import:

Tarifa reduïda: 183 euros
Tarifa general: 193 euros

Prova escrita:

9 d'octubre de 2021, a les 9:00 h

Prova oral:

del 1 al 10 de setembre de 2021 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 19 de novembre de 2021 al següent web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 15 de desembre de 2021 (s'avisarà per mail / sms quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 14 de juny al 12 de setembre de 2021

Import:

Tarifa reduïda: 200 euros
Tarifa general: 210 euros

Prova escrita:

16 d'octubre de 2021, a les 9:00 h

Prova oral:

del 8 al 17 d'octubre de 2021 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 26 de novembre de 2021 al següent web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 10 de gener de 2022 (s'avisarà per mail / sms quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 20 de setembre al 24 d'octubre de 2021

Import:

Tarifa reduïda: 200 euros
Tarifa general: 210 euros

Prova escrita:

6 de novembre de 2021, a les 9:30 h

Lloc prova escrita:
Prova oral:

del 29 d'octubre al 7 de novembre de 2021 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 19 de novembre de 2021 al següent web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir de l'1 de desembre de 2021 (s'avisarà per mail / sms quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 20 de setembre al 7 de novembre de 2021

Import:

Tarifa reduïda: 183 euros
Tarifa general: 193 euros

Prova escrita:

19 de novembre de 2021, a les 9:30 h

Lloc prova escrita:
Prova oral:

del 12 al 21 de novembre de 2021 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 3 de desembre de 2021 al següent web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 15 de desembre de 2021 (s'avisarà per mail / sms quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 14 de juny a l'1 de novembre de 2021

Import:

Tarifa reduïda: 207 euros
Tarifa general: 216 euros

Prova escrita:

2 de desembre de 2021, a les 9:00 h

Prova oral:

del 26 de novembre al 5 de desembre de 2021 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 21 de gener de 2022 al següent web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 16 de febrer de 2022 de 2022 (s'avisarà per mail / sms quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 14 de juny a l'1 de novembre de 2021

Import:

Tarifa reduïda: 200 euros
Tarifa general: 210 euros

Prova escrita:

4 de desembre de 2021, a les 9:00 h

Prova oral:

del 26 de novembre al 5 de desembre de 2021 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 24 de gener de 2022 al següent web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 17 de febrer de 2022 (s'avisarà per mail / sms quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 14 de juny al 7 de novembre de 2021

Import:

Tarifa reduïda: 183 euros
Tarifa general: 193 euros

Prova escrita:

11 de desembre de 2021, a les 9:00 h

Prova oral:

del 3 al 12 de desembre de 2021 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 31 de gener de 2022 al següent web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 24 de febrer de 2022 (s'avisarà per mail / sms quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 6 de setembre de 2021 al 2 de gener de 2022

Import:

Tarifa reduïda: 200 euros
Tarifa general: 210 euros

Prova escrita:

15 de gener de 2022, a les 9:00 h

Lloc prova escrita:
Prova oral:

del 7 al 16 de gener de 2022 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 28 de gener de 2022 al següent web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 9 de febrer de 2022 (s'avisarà per mail / sms quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 20 de setembre de 2021 al 31 de gener de 2022

Import:

Tarifa reduïda: 200 euros
Tarifa general: 210 euros

Prova escrita:

12 de febrer de 2022, a les 9:30 h

Lloc prova escrita:
Prova oral:

del 4 al 13 de febrer de 2022 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 25 de febrer de 2022 al següent web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 9 de març de 2022 (s'avisarà per mail / sms quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 6 de setembre de 2021 al 7 de febrer de 2022

Import:

Tarifa reduïda: 183 euros
Tarifa general: 193 euros

Prova escrita:

19 de febrer de 2022, a les 9:00 h

Lloc prova escrita:
Prova oral:

de l'11 al 20 de febrer de 2022 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 4 de març de 2022 al següent web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 16 de març de 2022 (s'avisarà per mail / sms quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 20 de setembre de 2021 al 27 de febrer de 2022

Import:

Tarifa reduïda: 200 euros
Tarifa general: 210 euros

Prova escrita:

11 de març de 2022, a les 9:30 h

Lloc prova escrita:
Prova oral:

del 4 al 13 de març de 2022 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 25 de març de 2022 al següent web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 4 d'abril de 2022 (s'avisarà per mail / sms quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 20 de setembre de 2021 al 6 de març de 2022

Import:

Tarifa reduïda: 183 euros
Tarifa general: 193 euros

Prova escrita:

19 de març de 2022, a les 9:30 h

Lloc prova escrita:
Prova oral:

de l'11 al 20 de març de 2022 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir de l'1 d'abril de 2022 al següent web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 13 d'abril de 2022 (s'avisarà per mail / sms quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 20 de setembre de 2021 al 8 de maig de 2022

Import:

Tarifa reduïda: 200 euros
Tarifa general: 210 euros

Prova escrita:

21 de maig de 2022, a les 9:30 h

Lloc prova escrita:
Prova oral:

del 13 al 22 de maig de 2022 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 7 de juny de 2022 al següent web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 17 de juny de 2022 (s'avisarà per mail / sms quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 20 de setembre de 2021 al 15 de maig de 2022

Import:

Tarifa reduïda: 183 euros
Tarifa general: 193 euros

Prova escrita:

28 de maig de 2022, a les 9:30 h

Lloc prova escrita:
Prova oral:

del 20 al 29 de maig de 2022 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 14 de juny de 2022 al següent web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 24 de juny de 2022 (s'avisarà per mail / sms quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 6 de setembre de 2021 al 4 de maig de 2022

Import:

Tarifa reduïda: 183 euros
Tarifa general: 193 euros

Prova escrita:

7 de juny de 2022, a les 9:00 h

Prova oral:

del 3 al 12 de juny de 2022 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 5 de juliol de 2022 al següent web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 22 de juliol de 2022 (s'avisarà per mail / sms quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 6 de setembre de 2021 al 5 de maig de 2022

Import:

Tarifa reduïda: 207 euros
Tarifa general: 216 euros

Prova escrita:

9 de juny de 2022, a les 9:00 h

Prova oral:

del 3 al 12 de juny de 2022 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 7 de juliol de 2022 al següent web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 26 de juliol de 2022 (s'avisarà per mail / sms quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 6 de setembre de 2021 al 30 de maig de 2022

Import:

Tarifa reduïda: 183 euros
Tarifa general: 193 euros

Prova escrita:

11 de juny de 2022, a les 9:00 h

Lloc prova escrita:
Prova oral:

del 3 al 12 de juny de 2022 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 24 de juny de 2022 al següent web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 6 de juliol de 2022 (s'avisarà per mail / sms quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 6 de setembre de 2021 al 12 de maig de 2022

Import:

Tarifa reduïda: 200 euros
Tarifa general: 210 euros

Prova escrita:

18 de juny de 2022, a les 9:00 h

Prova oral:

del 10 al 19 de juny de 2022 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 15 de juliol de 2022 al següent web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 5 de setembre de 2022 (s'avisarà per mail / sms quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 20 de setembre de 2021 al 12 de juny de 2022

Import:

Tarifa reduïda: 200 euros
Tarifa general: 210 euros

Prova escrita:

25 de juny de 2022, a les 9:00 h

Lloc prova escrita:
Prova oral:

del 17 al 26 de juny de 2022 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 8 de juliol de 2022 al següent web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 20 de juliol 2022 (s'avisarà per mail / sms quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 6 de setembre de 2021 al 27 de juny de 2022

Import:

Tarifa reduïda: 183 euros
Tarifa general: 193 euros

Prova escrita:

9 de juliol de 2022, a les 9:00 h

Lloc prova escrita:
Prova oral:

de l'1 al 10 de juliol de 2022 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 2 de juliol de 2022 al següent web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 5 de setembre de 2022 (s'avisarà per mail / sms quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 6 de setembre de 2021 al 4 de juliol de 2022

Import:

Tarifa reduïda: 200 euros
Tarifa general: 210 euros

Prova escrita:

16 de juliol de 2022, a les 9:00 h

Lloc prova escrita:
Prova oral:

del 8 al 17 de juliol de 2022 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 29 de juliol de 2022 al següent web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 5 de setembre de 2022 (s'avisarà per mail / sms quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 6 de setembre de 2021 al 26 de juny de 2022

Import:

Tarifa reduïda: 200 euros
Tarifa general: 210 euros

Prova escrita:

29 de juliol de 2022, a les 9:00 h

Prova oral:

del 22 al 31 de juliol de 2022 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 26 d'agost de 2022 al següent web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 15 de setembre de 2022 (s'avisarà per mail / sms quan estiguin disponibles)

Inscripció:

del 20 de setembre de 2021 al 17 de juliol de 2022

Import:

Tarifa reduïda: 183 euros
Tarifa general: 193 euros

Prova escrita:

29 de juliol de 2022, a les 9:30 h

Lloc prova escrita:
Prova oral:

del 27 al 31 de juliol de 2022 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:

a partir del 12 d'agost de 2022 al següent web (ID i password a la Confirmation of Entry)

Certificats:

a partir del 2 de setembre de 2022 (s'avisarà per mail / sms quan estiguin disponibles)Més exàmens d'anglès

En el cas d’haver de certificar el nivell d’idiomes de manera immediata, l’EIM ofereix l’examen de certificació individual EIM.

Es tracta d’una prova amb la que s’obté una certificació pròpia de la Universitat de Barcelona, reconeguda per la Generalitat de Catalunya. Les persones interessades han de sol·licitar-ho a través del següent enllaç i en el termini de 10 dies podran obtenir el certificat.

Perquè a l’EIM?
Més informació