Inscripció als exàmens CLUC CertAcles d'anglès

generic

Inscripció als exàmens CLUC CertAcles d'anglès
El CLUC és un examen interuniversitari acreditat per ACLES (Asociación de Centrosde Lenguas de Educación Superior) i reconegut per la Conferència de rectors de les universitats espanyoles.

La superació dels exàmens CLUC d'anglès B2 i C1 dona dret a l'obtenció d'un certificat CertAcles d'acreditació lingüística que és una prova que s'adapta al model establert per l'Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES), filial de la Confederació Europea de Centres de Llengües en l'Ensenyament Superior (CERCLES) que agrupa més de 300 universitats de 27 països europeus.

El segell de qualitat CertAcles està reconegut oficialment per:

-Les universitats espanyoles a través de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE)
-Ministeri d'Educació, Cultura i Esport -Generalitat de Catalunya (Secretaria d'Universitats i Recerca)
-Servei d'Ocupació de Catalunya En aquesta prova s'acredita la competència lingüística d'anglès de cada nivell, i s'avaluen les quatre destreses (comprensió lectora, comprensió auditiva, expressió escrita i expressió oral).

Certificat B2 gratuït.
La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’ajut PARLA3, subvenciona el cost total de l’examen CLUC B2. Més informació.
Més exàmens

En cas que hagis de certificar el nivell d’idiomes de manera immediata, l’EIM t’ofereix l’examen de certificació individual EIM. Aquesta prova permet obtenir el Certificat EIM, una certificació pròpia de la Universitat de Barcelona que és reconeguda per la Generalitat de Catalunya i les universitats catalanes.
Abans de demanar accés a aquesta prova, aconsellem que t’asseguris que la institució/entitat que hagi de rebre el Certificat EIM el reconegui com a vàlid.
Sol·licita l’accés a la prova a través del següent enllaç i en el termini de 10 dies podràs obtenir el certificat (excepte mes d’agost).

Perquè a l’EIM?
Més informació