Inscripció als exàmens CLUC CertAcles d'anglès

generic

Inscripció als exàmens CLUC CertAcles d'anglès
El CLUC és un examen interuniversitari acreditat per ACLES (Asociación de Centrosde Lenguas de Educación Superior) i reconegut per la Conferència de rectors de les universitats espanyoles.

La superació dels exàmens CLUC d'anglès B2 i C1 dona dret a l'obtenció d'un certificat CertAcles d'acreditació lingüística que és una prova que s'adapta al model establert per l'Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES), filial de la Confederació Europea de Centres de Llengües en l'Ensenyament Superior (CERCLES) que agrupa més de 300 universitats de 27 països europeus.

El segell de qualitat CertAcles està reconegut oficialment per:

-Les universitats espanyoles a través de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE)
-Ministeri d'Educació, Cultura i Esport -Generalitat de Catalunya (Secretaria d'Universitats i Recerca)
-Servei d'Ocupació de Catalunya En aquesta prova s'acredita la competència lingüística d'anglès de cada nivell, i s'avaluen les quatre destreses (comprensió lectora, comprensió auditiva, expressió escrita i expressió oral).

Certificat B2 des de 25€.
La Generalitat de Catalunya, mitjançant l'AGAUR, subvenciona el CLUC B2 amb 50 euros. Més informació.Convocatòries anteriors/futures
Inscripció:

del 4 de novembre al 12 de desembre de 2021

Import:

Tarifa reduïda: 75,00 €
Tarifa general: 150,00 €

Ubicació:

Per confirmar

Proves de comprensió escrita i oral i expressió escrita:

17 de desembre de 2021 a les 10 hores. Lloc: Casa Jeroni Granell. Gran Via de les Corts Catalanes, 582, 08011 Barcelona. Aula: S5.

Franja d'exàmens orals:
Publicació de resultats:


Més exàmens d'anglès

En el cas d’haver de certificar el nivell d’idiomes de manera immediata, l’EIM ofereix l’examen de certificació individual EIM.

Es tracta d’una prova amb la que s’obté una certificació pròpia de la Universitat de Barcelona, reconeguda per la Generalitat de Catalunya. Les persones interessades han de sol·licitar-ho a través del següent enllaç i en el termini de 10 dies podran obtenir el certificat.

Perquè a l’EIM?
Més informació