Inscripció als exàmens CLUC CertAcles d'anglès

generic

Inscripció als exàmens CLUC CertAcles d'anglès
El CLUC és un examen interuniversitari acreditat per ACLES (Asociación de Centrosde Lenguas de Educación Superior) i reconegut per la Conferència de rectors de les universitats espanyoles.

La superació dels exàmens CLUC d'anglès B2 i C1 dona dret a l'obtenció d'un certificat CertAcles d'acreditació lingüística que és una prova que s'adapta al model establert per l'Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES), filial de la Confederació Europea de Centres de Llengües en l'Ensenyament Superior (CERCLES) que agrupa més de 300 universitats de 27 països europeus.

El segell de qualitat CertAcles està reconegut oficialment per:

-Les universitats espanyoles a través de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE)
-Ministeri d'Educació, Cultura i Esport -Generalitat de Catalunya (Secretaria d'Universitats i Recerca)
-Servei d'Ocupació de Catalunya En aquesta prova s'acredita la competència lingüística d'anglès de cada nivell, i s'avaluen les quatre destreses (comprensió lectora, comprensió auditiva, expressió escrita i expressió oral).

Certificat B2 des de 25€.
La Generalitat de Catalunya, mitjançant l'AGAUR, subvenciona el CLUC B2 amb 50 euros. Més informació.


Inscripció:

del 31 de març al 2 de juny de 2021

Import:

Tarifa reduïda: 75 euros
Tarifa general: 150 euros

Proves de comprensió escrita i oral i expressió escrita:
Proves orals:
Publicació de resultats:
Revisió d'examen:

5 de juliol de 2021, d'11 a 12h a l’aula B6 de l’EIM

Inscripció:

del 31 de març al 6 de juny de 2021

Import:

Tarifa reduïda: 75 euros
Tarifa general: 150 euros

Proves de comprensió escrita i oral i expressió escrita:

22 de juny de 2021 a les 10 hores. Lloc per determinar

Franja d'exàmens orals:

del 21 al 23 de juny de 2021

Publicació de resultats:

6 de juliol de 2021

Inscripció:

del 12 de novembre al 2 de desembre de 2018

Import:

Tarifa reduïda: 75 euros
Tarifa general: 150 eurosMés exàmens d'anglès

En el cas d’haver de certificar el nivell d’idiomes de manera immediata, l’EIM ofereix l’examen de certificació individual EIM.

Es tracta d’una prova amb la que s’obté una certificació pròpia de la Universitat de Barcelona, reconeguda per la Generalitat de Catalunya. Les persones interessades han de sol·licitar-ho a través del següent enllaç i en el termini de 10 dies podran obtenir el certificat.

Perquè a l’EIM?
Més informació