Certificació DELF i DALF per a francès

generic

Certificació DELF i DALF per a francès
El DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) és un diploma oficial de llengua francesa atorgat pel Ministeri francès d'Educació Nacional i dissenyat seguint les directrius del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

És un diploma reconegut internacionalment i està també reconegut per les Universitats espanyoles.

Té una validesa permanent.

L'examen permet avaluar les quatre destreses de comunicació: comprensió i expressió oral, comprensió i expressió escrita.Convocatòries anteriors/futures
Inscripció:

de l'1 de març al 7 d'abril de 2024

Import:

174,00 €

Prova escrita:

dimecres, 5 juny de 2024, de 9.30 a 12 hores

Prova oral:

del 30 de maig al de 21 de juny de 2024 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció i es rebrà la convocatòria com a molt tard el 22 de maig)

Models d'exàmens:
Publicació de resultats:

17 de juliol de 2024

Certificats:

4 mesos després de la publicació de resultats (s'avisarà per mail / sms quan estiguin disponibles)

Inscripció:

de l'1 de març al 7 d'abril de 2024

Import:

147,00 €

Prova escrita:

dijous, 6 de juny de 2024, de 9.30 a 11.30 hores

Prova oral:

del 30 de maig al de 21 de juny de 2024 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció i es rebrà la convocatòria com a molt tard el 22 de maig)

Models d'exàmens:
Publicació de resultats:

17 de juliol de 2024

Certificats:

4 mesos després de la publicació de resultats (s'avisarà per mail / sms quan estiguin disponibles)Més exàmens

En cas que hagis de certificar el nivell d’idiomes de manera immediata, l’EIM t’ofereix l’examen de certificació individual EIM. Aquesta prova permet obtenir el Certificat EIM, una certificació pròpia de la Universitat de Barcelona que és reconeguda per la Generalitat de Catalunya i les universitats catalanes.
Abans de demanar accés a aquesta prova, aconsellem que t’asseguris que la institució/entitat que hagi de rebre el Certificat EIM el reconegui com a vàlid.
Sol·licita l’accés a la prova a través del següent enllaç i en el termini de 10 dies podràs obtenir el certificat (excepte mes d’agost).

Perquè a l’EIM?
Més informació