Certificació DELF i DALF per a francès

generic

Certificació DELF i DALF per a francès
El DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) és un diploma oficial de llengua francesa atorgat pel Ministeri francès d'Educació Nacional i dissenyat seguint les directrius del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

És un diploma reconegut internacionalment i està també reconegut per les Universitats espanyoles.

Té una validesa permanent.

L'examen permet avaluar les quatre destreses de comunicació: comprensió i expressió oral, comprensió i expressió escrita.Convocatòries anteriors/futures
Inscripció:

de l'1 de març al 7 d'abril de 2022

Import:

160,00 €

Prova escrita:

3 de juny de 2022, a les 9:30 h a 12:00 h

Prova oral:

de l'1 al 25 de juny de 2022 (s'assignarà el dia i l'hora una vegada tancada la inscripció)

Models d'exàmens:
Publicació de resultats:

21 de juliol de 2022

Certificats:

4 mesos després de la publicació de resultats (s'avisarà per mail / sms quan estiguin disponibles)


Perquè a l’EIM?
Més informació