Certificació DELF i DALF per a francès

generic

Certificació DELF i DALF per a francès
El DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) és un diploma oficial de llengua francesa atorgat pel Ministeri francès d'Educació Nacional i dissenyat seguint les directrius del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

És un diploma reconegut internacionalment i està també reconegut per les Universitats espanyoles.

Té una validesa permanent.

L'examen permet avaluar les quatre destreses de comunicació: comprensió i expressió oral, comprensió i expressió escrita.Selecciona un grup i matricula't

Inscripció:

de l'1 de març al 19 d'abril de 2020

Import:

154 euros

Prova escrita:

5 de juny de 2020, a les 9:30 h a 12:00 h

Prova oral:

del 3 al 26 de juny de 2020 (s'assignarà el dia i l'hora una vegada tancada la inscripció)

Lloc:

Pendent de confirmar

Publicació de resultats:

22 de juliol de 2020

Certificats:

4 mesos després de la publicació de resultats (s'avisarà per mail / sms quan estiguin disponibles)Més exàmens

En el cas d’haver de certificar el nivell d’idiomes de manera immediata, l’EIM ofereix l’examen de certificació individual EIM.

Es tracta d’una prova amb la que s’obté una certificació pròpia de la Universitat de Barcelona, reconeguda per la Generalitat de Catalunya. Les persones interessades han de sol·licitar-ho a través del següent enllaç i en el termini de 10 dies podran obtenir el certificat.

Perquè a l’EIM?
Més informació