Certificació DELF i DALF per a francès

generic

Certificació DELF i DALF per a francès
El DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) és un diploma oficial de llengua francesa atorgat pel Ministeri francès d'Educació Nacional i dissenyat seguint les directrius del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

És un diploma reconegut internacionalment i està també reconegut per les Universitats espanyoles.

Té una validesa permanent.

L'examen permet avaluar les quatre destreses de comunicació: comprensió i expressió oral, comprensió i expressió escrita.


Inscripció:

de l'1 de març al 19 d'abril de 2020

Import:

154 euros

Prova escrita:

5 de juny de 2020, a les 9:30 h a 12:00 h

Prova oral:

del 3 al 26 de juny de 2020 (s'assignarà el dia i l'hora una vegada tancada la inscripció)

Lloc:

Pendent de confirmar

Publicació de resultats:

22 de juliol de 2020

Certificats:

4 mesos després de la publicació de resultats (s'avisarà per mail / sms quan estiguin disponibles)


Perquè a l’EIM?
Més informació