Acreditació de coneixement d'idiomes individual i programada

generic

Acreditació de coneixement d'idiomes individual i programada
L'EIM ofereix la possibilitat de, mitjançant els seus serveis lingüístics, acreditar el nivell de coneixements d'idioma en el marc del procés d'acreditació del nivell de capacitació lingüística i amb el reconeixement del Marc Europeu comú de referència.

La convocatòria pot ser per a un nivell concret - entre un A1 i C2 - amb un resultat d’apte o no apte, o una prova multinivell en la qual s'obté un certificat del nivell que han demostrat a l'examen.

Estudiants de grau universitari: certificat B2 o superior, gratuït.
La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’ajut PARLA3, cobreix el cost de les proves de terceres llengües en cas d’haver-les superat amb un nivell B2 o superior (en el cas de proves multinivell que permetin acreditar el nivell B2) del MECR. Més informació.Selecciona un grup i matricula't
Inscripció:

del 27 de març al 17 d'octubre de 2023

Import:

Tarifa reduïda: 75,00 €
Tarifa general: 166,00 €

Ubicació:

Per confirmar

Prova escrita i oral:

20 d'octubre de 2023 de 10 a 14 hores

Publicació de resultats:

27 d'octubre de 2023

Inscripció:

del 27 de març al 6 de novembre de 2023

Import:

Tarifa reduïda: 75,00 €
Tarifa general: 166,00 €

Ubicació:

Per confirmar

Prova escrita i oral:

9 de novembre de 2023 de 10 a 14 hores

Publicació de resultats:

16 de novembre de 2023

Inscripció:

del 27 de març al 10 de desembre de 2023

Import:

Tarifa reduïda: 75,00 €
Tarifa general: 166,00 €

Ubicació:

Per confirmar

Prova escrita i oral:

12 de desembre de 2023 de 10 a 14 hores

Publicació de resultats:

19 de desembre de 2023

Inscripció:

del 27 de març a l'11 de desembre de 2023

Import:

Tarifa reduïda: 75,00 €
Tarifa general: 166,00 €

Ubicació:

Per confirmar

Prova escrita i oral:

14 de desembre de 2023 de 10 a 14 hores

Publicació de resultats:

21 de desembre de 2023


Convocatòries anteriors/futures
Inscripció:

del 13 de març al 30 d'abril de 2023

Import:

Tarifa reduïda: 84,00 €
Tarifa general: 163,00 €

Ubicació:

Per confirmar

Prova escrita:

4 de maig de 2023 a les 10 hores

Prova oral:

4 de maig de 2023 (s’assignarà l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:
Inscripció:

del 21 de febrer al 8 de juny de 2023

Import:

75,00 €

Prova escrita:

15 de juny de 2023 a les 10 hores

Prova oral:

del 13 al 15 de juny de 2023 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:
Inscripció:

del 21 de febrer al 13 de juny de 2023

Import:

75,00 €

Prova escrita:

20 de juny de 2023 a les 10 hores

Prova oral:

del 18 al 20 de juny de 2023 (s’assignarà el dia i l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:
Inscripció:

del 13 de març al 29 de juny de 2023

Import:

Tarifa reduïda: 84,00 €
Tarifa general: 163,00 €

Ubicació:

Per confirmar

Prova escrita:

6 de juliol de 2023 a les 10 hores

Prova oral:

6 de juliol de 2023 (s’assignarà l’hora una vegada tancada la inscripció)

Publicació de resultats:
Inscripció:

del 20 de juliol al 2 de setembre de 2023

Import:

Tarifa reduïda: 75,00 €
Tarifa general: 166,00 €

Ubicació:

Per confirmar

Prova escrita i oral:

5 de setembre de 2023 de 10 a 14 horas

Publicació de resultats:

12 de setembre de 2023Més exàmens

En cas que hagis de certificar el nivell d’idiomes de manera immediata, l’EIM t’ofereix l’examen de certificació individual EIM. Aquesta prova permet obtenir el Certificat EIM, una certificació pròpia de la Universitat de Barcelona que és reconeguda per la Generalitat de Catalunya i les universitats catalanes.
Abans de demanar accés a aquesta prova, aconsellem que t’asseguris que la institució/entitat que hagi de rebre el Certificat EIM el reconegui com a vàlid.
Sol·licita l’accés a la prova a través del següent enllaç i en el termini de 10 dies podràs obtenir el certificat (excepte mes d’agost).

Informació d'interès
Perquè a l’EIM?
Més informació