Acreditació de coneixement d'idiomes individual i programada

generic

Acreditació de coneixement d'idiomes individual i programada
L'EIM ofereix la possibilitat de, mitjançant els seus serveis lingüístics, acreditar el nivell de coneixements d'idioma en el marc del procés d'acreditació del nivell de capacitació lingüística i amb el reconeixement del Marc Europeu comú de referència.

La convocatòria pot ser per a un nivell concret - entre un A1 i C2 - amb un resultat d’apte o no apte, o una prova multinivell en la qual s'obté un certificat del nivell que han demostrat a l'examen.

Estudiants de grau universitari: certificat B2 o superior, gratuït.
La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’ajut PARLA3, cobreix el cost de les proves de terceres llengües en cas d’haver-les superat amb un nivell B2 o superior (en el cas de proves multinivell que permetin acreditar el nivell B2) del MECR. Més informació.Convocatòries anteriors/futures
Inscripció:

de l'1 d'abril al 8 de juny de 2022

Import:

75,00 €

Prova escrita:

17 de juny de 2022 a les 10 hores

Publicació de resultats:
Inscripció:

de l'1 d'abril al 10 de juliol de 2022

Import:

75,00 €

Prova escrita:

20 de juliol de 2022 a les 10 hores, lloc per confirmar

Publicació de resultats:
Inscripció:

de l'1 d'abril al 13 de juliol de 2022

Import:

75,00 €

Prova escrita:

22 de juliol de 2022 a les 10 hores, lloc per confirmar

Publicació de resultats:
Inscripció:

del 4 de maig al 5 de setembre de 2022

Import:

Tarifa reduïda: 84,00 €
Tarifa general: 163,00 €

Ubicació:

Per confirmar

Prova escrita:

7 de setembre de 2022 a les 10 hores

Publicació de resultats:


Més exàmens

En cas que hagis de certificar el nivell d’idiomes de manera immediata, l’EIM t’ofereix l’examen de certificació individual EIM. Aquesta prova permet obtenir el Certificat EIM, una certificació pròpia de la Universitat de Barcelona que és reconeguda per la Generalitat de Catalunya i les universitats catalanes.
Abans de demanar accés a aquesta prova, aconsellem que t’asseguris que la institució/entitat que hagi de rebre el Certificat EIM el reconegui com a vàlid.
Sol·licita l’accés a la prova a través del següent enllaç i en el termini de 10 dies podràs obtenir el certificat (excepte mes d’agost).

Informació d'interès
Perquè a l’EIM?
Més informació