Acreditació de coneixement d'idiomes individual i programada

generic

Acreditació de coneixement d'idiomes individual i programada
L'EIM ofereix la possibilitat de, mitjançant els seus serveis lingüístics, acreditar el nivell de coneixements d'idioma en el marc del procés d'acreditació del nivell de capacitació lingüística i amb el reconeixement del Marc Europeu comú de referència (MECR).

La convocatòria pot ser per a un nivell concret - entre un A1 i C2 - amb un resultat d’apte o no apte,o una prova multinivell en la qual s'obté un certificat del nivell que s’ha demostrat a l'examen.Estudiants de grau universitari: certificat B2 o superior, gratuït. 

La Generalitat de Catalunya,mitjançant l’ajut PARLA3, cobreix el cost total de la prova de terceres llengües en cas de superar-la amb un nivell B2 o superior (en el cas de proves multinivell que permetin acreditar el nivell B2) del MECR. Més informació.

Si ets un estudiant amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE), l'EIM t'ofereix la possibilitat de sol·licitar adaptacions de la prova acreditativa. Caldrà avisar per correu electrònic a eim.informacio@ub.edu al moment en que et matriculis a la prova, o com a mínim amb una setmana d'antelació abans del dia de la prova.Convocatòries anteriors/futures
Inscripció:

del 24 de gener al 27 de febrer de 2024

Import:

Tarifa reduïda: 75,00 €
Tarifa general: 166,00 €

Prova escrita i oral:

divendres, 1 de març de 2024 de 10 a 14 hores

Publicació de resultats:

8 de març de 2024Més exàmens

En cas que hagis de certificar el nivell d’idiomes de manera immediata, l’EIM t’ofereix l’examen de certificació individual EIM. Aquesta prova permet obtenir el Certificat EIM, una certificació pròpia de la Universitat de Barcelona que és reconeguda per la Generalitat de Catalunya i les universitats catalanes.
Abans de demanar accés a aquesta prova, aconsellem que t’asseguris que la institució/entitat que hagi de rebre el Certificat EIM el reconegui com a vàlid.
Sol·licita l’accés a la prova a través del següent enllaç i en el termini de 10 dies podràs obtenir el certificat (excepte mes d’agost).

Perquè a l’EIM?
Més informació