Inscripció a l'examen de capacitació per a la docència en anglès per al personal acadèmic CLUC - EMI

generic

Inscripció a l'examen de capacitació per a la docència en anglès per al personal acadèmic CLUC - EMI
L'examen CLUC - EMI té com a objectiu principal avaluar si la persona que s'examina té la capacitat lingüística necessària per portar a terme la tasca docent en anglès. Les competències lingüístiques que s'avaluen es troben, en alguns casos, a la franja del nivell B2 del MECR i, en altres casos, en el nivell C1 del MECR.

En aquesta convocatòria de l'examen de capacitació del personal acadèmic per fer docència en anglès hi participen les universitats catalanes següents: UAB, UB, UPF, UdG i UIC.

DESTINATARIS

Adreçat exclusivament al personal acadèmic interessat a acreditar la seva capacitació lingüística per a la docència en anglès en l'àmbit universitari.

CERTIFICAT

Certificat reconegut a la UB i a la resta d'universitats catalanes. Es pot incloure com a mèrit a les convocatòries de promoció interna i/o de concursos públics, però en cap cas és un examen de competència lingüística amb equivalència amb el MECR.


Inscripció:

del 31 de maig al 20 de juny de 2021

Import:

75 euros

Publicació de resultats:
Observacions:

La verificació de la condició de personal acadèmic es farà el dia de l'examen escrit aportant un document acreditatiu.

Període de revisió:

del 23 al 30 de juliol de 2021Més exàmens d'anglès

En el cas d’haver de certificar el nivell d’idiomes de manera immediata, l’EIM ofereix l’examen de certificació individual EIM.

Es tracta d’una prova amb la que s’obté una certificació pròpia de la Universitat de Barcelona, reconeguda per la Generalitat de Catalunya. Les persones interessades han de sol·licitar-ho a través del següent enllaç i en el termini de 10 dies podran obtenir el certificat.

Perquè a l’EIM?
Més informació