Cursos d'Anglès C1.1 Semipresencials

Anglès - nivell C1.1 (semipresencial) (100h)
El curs online C1.1 combina el treball autònom amb recursos i eines amb classes presencials per practicar la part oral.. El curs està adreçat a alumnes que tenen un nivell intermedi-alt d'anglès, que són capaços d'entendre converses entre parlants nadius i poden expressar-se en anglès de manera fluïda. Durant el curs els alumnes milloraran el seu coneixement de la llengua i seran capaços d'entendre textos complexos de diferents gèneres, literatura contemporània i textos acadèmics i tècnics especialitzats. Els alumnes podran entendre tant programes de televisió, pel·lícules i sèries en anglès estàndard, com converses i debats fins i tot si el tema no els és familiar. Els alumnes seran capaços d'expressar el seu punt de vista sobre diferents temes de manera clara i estructurada, així com escriure textos de diferents gèneres de manera clara i organitzada, donant el seu estil personal. Al final del curs els alumnes fan un examen presencial i si l'aproven i aproven el curs obtenen el certificat d'anglès C1.1.

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

661,00€

Tarifa reduïda

696,00€

Tarifa general

766,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


Grup: A0
Professor/a: Mackay, Jessica
Aula: B7
Grup: C0
Professor/a: Rowles, Roxanne
Aula: SALA D'ACTES
Grup: D0
Professor/a: Birch, Timothy P. Young, Iain
Aula: B7
Grup: H0
Professor/a: Eisenhuth, Wolfgang
Aula: 2016
Grup: BB
Professor/a: Vega Lorenzo, Miguel
Aula: 2.4

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Fitxa tècnica

Més informació