Cursos d'Anglès C1.1

Anglès - nivell C1.1 (100h)
L'objectiu es portar l'estudiant d'un nivell pre-avançat a un nivell d'Advanced. La gramàtica se centra en la correcta utilització d'una amplia sèrie d'estructures, a més d'assajos normalment encertats de les estructures complexes. El vocabulari incorpora una amplia gamma d'expressions habituals i s'amplia el vocabulari familiar i no familiar sobre temes quotidians generals, així com sobre temes més concrets. L'estudiant té l'habilitat d'entendre i produir llenguatge abstracte. S'utilitzen aproximadament 6000 elements lèxics. Quan escolti i llegeixi l'estudiant podrá entendre fàcilment el més essencial i els detalls en una amplia sèrie de contextos clars i en alguns de complexes, i sovint podrá deduir encertadament el significat de paraules i expressions desconegudes. Podrá entendre fàcilment els parlants nadius quan parlen amb un llenguatge habitual a velocitat normal, i podrà deduir el més essencial i els detalls del llenguatge més complex i de les idees abstractes. L'estudiant podrá comunicar-se espontània i fluidament amb discursos llargs i complexos. La pronunciació serà clara i natural, amb assajos bastant encertats d'accentuació i entonació nativa per emfatitzar el significat i l'actitud.

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

827,00€

Tarifa reduïda

870,00€

Tarifa general

957,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


Grup: A0
Professor/a: Birch, Timothy P. Young, Iain
Aula: 206
Grup: C0
Professor/a: Birch, Timothy P. Young, Iain
Aula: 206
Grup: BA
Professor/a: Feder, Aaron Leslie
Aula: 2.2

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Fitxa tècnica

Més informació