Cursos d'idiomes presencial

generic

Cerca el teu curs

L'Escola d'Idiomes Moderns (EIM), ofereix formació en llengües estrangeres al conjunt de la comunitat universitària, i també a institucions públiques i privades, amb una marcada vocació de qualitat i exigència formal. S'ofereixen cursos ordinaris de nivell i cursos extraordinaris d'introducció, de fluïdesa oral, de preparació d'exàmens o per a estudiants de diferents disciplines universitàries. També es programen cursos a mida per tal de portar la reconeguda qualitat de l'ensenyament de l'EIM a l'àmbit laboral, relacionant els cursos directament amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa (MECR).Anglès
Anglès
sènior post-principiants 2
20h.
Des de: 223,00€
Anglès
sènior post-principiants 3
20h.
Des de: 223,00€
Anglès
sènior principiants 2
20h.
Des de: 223,00€
Anglès
sènior principiants 3
20h.
Des de: 223,00€
Anglès
sènior principiants-zero 2
20h.
Des de: 223,00€
Anglès
sènior principiants-zero 3
20h.
Des de: 223,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca.
Anglès
nivell A2
100h.
Des de: 446,00€
Anglès
sènior elemental 2
20h.
Des de: 223,00€
Anglès
sènior elemental 3
20h.
Des de: 223,00€
Anglès
sènior elemental-alt 2
20h.
Des de: 223,00€
Anglès
sènior elemental-alt 3
20h.
Des de: 223,00€
Anglès
sènior elemental-baix 2
20h.
Des de: 223,00€
Anglès
sènior elemental-baix 3
20h.
Des de: 223,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca.
Anglès
nivell B1
100h.
Des de: 446,00€
Anglès
sènior intermedi 2
20h.
Des de: 223,00€
Anglès
sènior intermedi 3
20h.
Des de: 223,00€
Anglès
sènior intermedi-alt 2
20h.
Des de: 223,00€
Anglès
sènior intermedi-alt 3
20h.
Des de: 223,00€
Anglès
sènior intermedi-baix 2
20h.
Des de: 223,00€
Anglès
sènior intermedi-baix 3
20h.
Des de: 223,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca.
Anglès
nivell B2.1
100h.
Des de: 446,00€
Anglès
sènior suficiència 2
20h.
Des de: 223,00€
Anglès
sènior suficiència 3
20h.
Des de: 223,00€
Anglès
sènior suficiència-alt 2
20h.
Des de: 223,00€
Anglès
sènior suficiència-alt 3
20h.
Des de: 223,00€
Anglès
sènior suficiència-baix 2
20h.
Des de: 223,00€
Anglès
sènior suficiència-baix 3
20h.
Des de: 223,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca.
Anglès
nivell B2
100h.
Des de: 446,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca.
Anglès
nivell B2
(exprés)
40h.
Des de: 380,00€
Anglès
preparació B2 FIRST
40h.
Des de: 380,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca.
Anglès
nivell C1.1
100h.
Des de: 446,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca.
Anglès
nivell C1
100h.
Des de: 446,00€
Acredita nivell MECR
Anglès
nivell C2.1
100h.
Des de: 446,00€
Alemany Francès
Perquè a l’EIM?
Més informació