Cursos d'Anglès Elemental Baix per Sèniors (+55)

Anglès - sènior elemental-baix 1 (20h)
Curs adreçat a persones que ja tenen un coneixement bàsic de l'anglès i que poden produir frases curtes i utilitzar un vocabulari bàsic. S'introdueixen expressions i vocabulari per parlar de temes quotidians i familiars. Els alumnes entenen els parlants nadius quan parlen lentament de temes i situacions familiars.

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

223,00€

Tarifa reduïda

235,00€

Tarifa general

296,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


Grup: A0
Professor/a: Cartwright, Wendy May
Aula: S2

Fitxa tècnica

Més informació