Cursos d'Anglès C2 - Primera Part

Anglès - nivell C2 (primera part) (50 h)

100 % presencial*


La primera part del curs C2 anual presencial va dirigit a estudiants amb un nivell Advanced que vulguin assolir un nivell Proficiency. Correspon a les 50 primeres hores del curs C2 d'anglès.

L'objectiu es portar l'estudiant d'un nivell pre-Proficiency a un nivell de Proficiency. La gramàtica se centra en el domini d'una amplia sèrie d'estructures amb un grau d'exactitud consistent en l'ús de les estructures complexes. El curs fa ús d'un repertori lèxic molt ampli, i s'amplia el vocabulari no familiar sobre temes generals, així com sobre temes més concrets. L'estudiant domina completament el llenguatge abstracte. S'utilitzen aproximadament 9000 elements lèxics. Quan escolti i llegeixi l'estudiant podrà entendre sense esforç els detalls i deduir el significat implícit en una amplia sèrie de contextos clars, així com de complexos o abstractes. Podrà entendre fàcilment parlants nadius de moltes nacionalitats i orígens diferents quan parlin amb un llenguatge habitual a velocitat normal, i podrá deduir sense esforç els detalls i inferir el llenguatge més complex i les idees abstractes. L'estudiant podrà comunicar-se espontàniament, amb fluïdesa i sense esforç, amb discursos llargs i complexos ben estructurats. La pronunciació serà clara i precisa, amb assajos molt encertats d'accentuació i entonació nativa per emfatitzar el significat i l'actitud. L'estudiant produeix els sons individuals amb un alt grau de precisió.

* Avís COVID-19: Per motius sanitaris pot ser que la docència presencial passi a docència per videoconferència.Preus Curs 2021-2022

Curs 2021-2022

Preu del curs

Tarifa especial

448,00€

Tarifa reduïda

472,00€

Tarifa general

519,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


 
Grup ple
Grup: A0
Professor/a: Hutchman, Sean
Inscripcio: del 7 de juny al 31 d'octubre de 2021
Aula: B2

Fitxa tècnica

Més informació