Cursos d'idiomes > Modular

generic

Cerca el teu curs

L'Escola d'Idiomes Moderns (EIM), ofereix formació en llengües estrangeres al conjunt de la comunitat universitària, i també a institucions públiques i privades, amb una marcada vocació de qualitat i exigència formal. S'ofereixen cursos ordinaris de nivell i cursos extraordinaris d'introducció, de fluïdesa oral, de preparació d'exàmens o per a estudiants de diferents disciplines universitàries. També es programen cursos a mida per tal de portar la reconeguda qualitat de l'ensenyament de l'EIM a l'àmbit laboral, relacionant els cursos directament amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa (MECR).Anglès
Anglès
beginner 1.1
(online)
50h.
Des de: 241,00€
Anglès
beginner 1.2
(online)
50h.
Des de: 241,00€
Anglès
elementary 2.1
(online)
50h.
Des de: 241,00€
Anglès
elementary 2.2
(online)
50h.
Des de: 241,00€
Anglès
nivell A2
(primera part)
50h.
Des de: 462,00€
Anglès
nivell B1
(primera part)
50h.
Des de: 462,00€
Anglès
nivell B1
(semipresencial primera part)
50h.
Des de: 411,00€
Anglès
nivell B1
(videoconferència primera part)
50h.
Des de: 411,00€
Anglès
pre-intermediate 3.1
(online)
50h.
Des de: 241,00€
Anglès
pre-intermediate 3.2
(online)
50h.
Des de: 241,00€
Anglès
intermediate 4.1
(online)
50h.
Des de: 241,00€
Anglès
intermediate 4.2
(online)
50h.
Des de: 241,00€
Anglès
nivell B2.1
(primera part)
50h.
Des de: 462,00€
Anglès
nivell B2.1
(semipresencial primera part)
50h.
Des de: 411,00€
Anglès
nivell B2.1
(videoconferència primera part)
50h.
Des de: 411,00€
Anglès
nivell B2
(primera part)
50h.
Des de: 462,00€
Anglès
nivell B2
(semipresencial primera part)
50h.
Des de: 411,00€
Anglès
nivell B2
(videoconferència primera part)
50h.
Des de: 411,00€
Anglès
upper-intermediate 5.1
(online)
50h.
Des de: 241,00€
Anglès
upper-intermediate 5.2
(online)
50h.
Des de: 241,00€
Anglès
nivell C1.1
(primera part)
50h.
Des de: 462,00€
Anglès
nivell C1.1
(semipresencial primera part)
50h.
Des de: 411,00€
Anglès
nivell C1.1
(videoconferència primera part)
50h.
Des de: 411,00€
Anglès
pre-advanced 6.1
(online)
50h.
Des de: 241,00€
Anglès
pre-advanced 6.2
(online)
50h.
Des de: 241,00€
Anglès
nivell C1
(primera part)
50h.
Des de: 462,00€
Anglès
nivell C1
(semipresencial primera part)
50h.
Des de: 411,00€
Anglès
nivell C1
(videoconferència primera part)
50h.
Des de: 411,00€
Anglès
nivell C2.1
(primera part)
50h.
Des de: 462,00€
Anglès
nivell C2.1
(semipresencial primera part)
50h.
Des de: 411,00€
Anglès
nivell C2.1
(videoconferència primera part)
50h.
Des de: 411,00€
Anglès
nivell C2
(primera part)
50h.
Des de: 462,00€
Anglès
nivell C2
(semipresencial primera part)
50h.
Des de: 411,00€
Anglès
nivell C2
(videoconferència primera part)
50h.
Des de: 411,00€
Alemany Francès Italià Persa Xinès
Perquè a l’EIM?
Més informació