Cursos d'Anglès C1.1 per videoconferència - Primera Part

Anglès - nivell C1.1 (videoconferència primera part) (50h)
La primera part del curs C1.1 anual per videoconferència va dirigit a estudiants amb un nivell First que vulguin assolir un nivell pre-Advanced. Correspon a les 50 primeres hores del curs, que combinen el treball autònom amb recursos i eines (25h) amb classes per videoconferència (25h) per practicar la part comunicativa, interactuant en temps real amb el professor i els companys.

L'estudiant adquirirà els coneixements i les habilitats necessàries per començar a comunicar-se fluidament amb parlants nadius i a realitzar discursos llargs i complexos, tenint al seu abast un ampli repertori lèxic.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el certificat d'anglès de l'EIM.

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

397,00€

Tarifa reduïda

418,00€

Tarifa general

460,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


Grup: E0
Professor/a: Sheridan, Brendan

Fitxa tècnica

Més informació