Cursos d'Anglès C1 - Primera Part

Anglès - nivell C1 (primera part) (50h)
La primera part del curs C1 anual presencial va dirigit a estudiants amb un nivell pre-Advanced que vulguin assolir un nivell Advanced. Correspon a les 50 primeres hores del curs C1 d'anglès.

L'estudiant adquirirà els coneixements i les habilitats necessàries per comunicar-se fluidament amb parlants nadius, utilitzant un ampli repertori lèxic i sent capaç de realitzar discursos llargs i complexos.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el certificat d'anglès de l'EIM.

L'objectiu es portar l'estudiant d'un nivell Advanced a un nivell post-Advanced. La gramàtica se centra en la adequada formulació d'una amplia sèrie d'estructures, i a més en un alt grau d'exactitud en l'ús de les estructures complexes. El curs fa ús d'un ampli repertori lèxic, i s'amplia el vocabulari familiar i no familiar sobre temes generals, així com sobre temes més concrets. L'estudiant cada vegada pot entendre i produir més llenguatge abstracte. S'utilitzen aproximadament 7000 elements lèxics. Quan escolti i llegeixi l'estudiant podrà entendre fàcilment el més essencial i els detalls en una amplia sèrie de contextos clars i també complexes, i sovint podrà deduir encertadament el significat de paraules i expressions desconegudes. Podrà també entendre fàcilment els parlants nadius quan parlin amb un llenguatge habitual a velocitat normal, i podrà deduir fàcilment el més essencial i els detalls del llenguatge més complex i de les idees abstractes. L'estudiant podrà comunicar-se espontàniament, amb fluïdesa i gairebé sense esforç, amb discursos llargs i complexos ben estructurats. La pronunciació serà clara i precisa, amb assajos molt encertats d'accentuació i entonació nativa per emfatitzar el significat i l'actitud

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

446,00€

Tarifa reduïda

470,00€

Tarifa general

517,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


Grup: A0
Professor/a: Birch, Timothy P. Young, Iain
Aula: 206
Grup: C0
Professor/a: Birch, Timothy P. Young, Iain
Aula: 206

Fitxa tècnica

Més informació