Cursos d'Anglès B2 - Semipresencials - Primera Part

Anglès - nivell B2 (semipresencial primera part) (50h)
Correspon a les 50 primeres hores del curs, que combinen el treball autònom (25) amb recursos i eines amb classes presencials (25h) per practicar la part comunicativa.

L'estudiant adquirirà els coneixements i les habilitats que li permetran comunicar-se espontàniament i entendre els parlants nadius amb diferents entonacions.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el certificat d'anglès de l'EIM.

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

397,00€

Tarifa reduïda

418,00€

Tarifa general

460,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


Grup: A0
Professor/a: MC Connell, Lisa Christine
Aula: S1
Grup: C0
Professor/a: Dunan, Judith Anne
Aula: S5
Grup: I0
Professor/a: Taylor, Claire Judith
Aula: B1
Grup: D0
Professor/a: Eisenhuth, Wolfgang
Aula: B3
Grup: E0
Professor/a: Dunan, Judith Anne
Aula: S5
Grup: F0
Professor/a: Sheridan, Brendan
Aula: 2017
Grup: G0
Professor/a: Eisenhuth, Wolfgang
Aula: 2017
Grup: H0
Professor/a: Eisenhuth, Wolfgang
Aula: 2016
Grup: BB
Professor/a: Vega Lorenzo, Miguel
Aula: 3.2

Fitxa tècnica

Més informació