Cursos d'Anglès B2 - Semipresencials - Primera Part

Anglès - nivell B2 (semipresencial primera part) (50h)
Correspon a les 50 primeres hores del curs, que combinen el treball autònom (25) amb recursos i eines amb classes presencials (25h) per practicar la part comunicativa.

L'estudiant adquirirà els coneixements i les habilitats que li permetran comunicar-se espontàniament i entendre els parlants nadius amb diferents entonacions.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el certificat d'anglès de l'EIM.Curs 2020-2021. Selecciona un curs i matricula't

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

397,00€

Tarifa reduïda

418,00€

Tarifa general

460,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
Grup: A0
Professor/a: Disponible properament
Aula: Disponible properament
Grup: C0
Professor/a: Disponible properament
Aula: Disponible properament
Grup: D0
Professor/a: Disponible properament
Aula: Disponible properament
Grup: E0
Professor/a: Disponible properament
Aula: Disponible properament
Grup: F0
Professor/a: Disponible properament
Aula: Disponible properament
Grup: G0
Professor/a: Disponible properament
Aula: Disponible properament
Grup: H0
Professor/a: Disponible properament
Aula: Disponible properament
Grup: BA
Professor/a: Disponible properament
Aula: Disponible properament
Grup: BB
Professor/a: Disponible properament
Aula: Disponible properamentFitxa tècnica

Més informació