Cursos d'idiomes B2

generic

Cerca el teu curs

El Marc europeu comú de referència per a les llengües és una guia per a l'ensenyament i aprenentatge de les llengües del Consell d'Europa. En el nivell B2 d'una idioma europeu, es pot entendre la majoria de textos i mantenir converses amb fluïdesa, sense esforç, per part de l'interlocutor. A l'EIM es poden fer cursos amb acreditació de B2 i/o cursos de preparació d'exàmens oficials de B2 en anglès, alemany, francés i italià, dels quals en som centre examinador.Anglès Alemany Francès
Perquè a l’EIM?
Més informació