Cursos d'Anglès B2 intensius exprès

Anglès - nivell B2 (exprés) (40h)
El curs exprés concentra els continguts d'un nivell de manera intensa i ràpida, per tant el nivell de l'estudiant a l'iniciar el curs hauria de ser proper al nivell que acreditarà quan l'acabi. L'objectiu és acabar d'ajudar l'estudiant a assolir un nivell de B2. La gramàtica se centra en la correcta utilització d'una sèrie d'estructures que s'utilitzen en contextos de passat, present i futur, a més del ús correcte dels verbs modals en contexts de present i passat, i en l'habilitat de comunicar-se en situacions hipotètiques i d'assajar estructures complexes amb un grau de control relativament alt. S'incorporen una amplia gamma d'expressions habituals i s'amplia el vocabulari familiar i no familiar sobre temes quotidians generals, així com sobre temes més concrets. S'utilitzen aproximadament 5000 elements lèxics. Quan escolta i llegeix l'estudiant podrà entendre fàcilment les paraules clau, el més essencial i els detalls si el context és clar, i pot començar a deduir el significat de paraules i expressions desconegudes a través del context. Podrà entendre o deduir quan els parlants nadius parlin amb un llenguatge habitual a velocitat normal. L'estudiant podrá produir sense problema discursos llargs i coherents amb una pronunciació clara i natural, amb assajos d'accentuació i entonació nativa.

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

380,00€

Tarifa reduïda

400,00€

Tarifa general

440,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
Estalvia fins a 600€ sol·licitant beca.


Grup: A0
Professor/a: MC Robbie, Dawn
Aula: B4
Grup: C0
Professor/a: Nicholson, Sarah Jane
Aula: B3

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Cada any la Universitat de Barcelona i la Generalitat de Catalunya posen a disposició de l'alumnat universitari ajuts destinats a sufragar el cost dels cursos d'anglès, alemany, italià o francès per assolir el nivell B2.

Si ets estudiant universitari, ja sigui de la Universitat de Barcelona o de qualsevol universitat catalana, consulta la informació sobre ajuts i beques.
Fitxa tècnica

Més informació