Cursos d'Anglès B2 Semipresencials

Anglès - nivell B2 (semipresencial) (100h)
El curs online B2 combina el treball autònom amb recursos i eines amb classes presencials per practicar la part oral. El curs està adreçat a persones amb un nivell intermedi d'anglès, que poden expressar-se amb facilitat si parlen de temes coneguts i entenen els parlants nadius si els parlen de manera clara i organitzada. Durant el curs els alumnes milloraran el seu coneixement de la llengua i seran capaços de llegir textos de diferents tipus (acadèmic, periodístic, etc.) i extreure'n la informació més important. Els alumnes seran capaços d'entendre de manera global discursos extensos i també en podran identificar informació rellevant i concreta. Els alumnes seran capaços d'entendre converses i entrevistes entre parlants nadius, així com escriure textos de diferents tipus (e.g articles, descripcions, informes, diferents tipus de cartes i emails, etc.) de manera clara, organitzada i detallada. Al final del curs els alumnes fan un examen presencial i si l'aproven i aproven el curs obtenen el certificat d'anglès B2.

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

661,00€

Tarifa reduïda

696,00€

Tarifa general

766,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
Estalvia fins a 600€ sol·licitant beca.


Grup: A0
Professor/a: MC Connell, Lisa Christine
Aula: S1
Grup: C0
Professor/a: Dunan, Judith Anne
Aula: S5
Grup: I0
Professor/a: Taylor, Claire Judith
Aula: B1
Grup: D0
Professor/a: Eisenhuth, Wolfgang
Aula: B3
Grup: E0
Professor/a: Dunan, Judith Anne
Aula: S5
Grup: F0
Professor/a: Sheridan, Brendan
Aula: 2017
Grup: G0
Professor/a: Eisenhuth, Wolfgang
Aula: 2017
Grup: H0
Professor/a: Eisenhuth, Wolfgang
Aula: 2016
Grup: BB
Professor/a: Vega Lorenzo, Miguel
Aula: 3.2

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Cada any la Universitat de Barcelona i la Generalitat de Catalunya posen a disposició de l'alumnat universitari ajuts destinats a sufragar el cost dels cursos d'anglès, alemany, italià o francès per assolir el nivell B2.

Si ets estudiant universitari, ja sigui de la Universitat de Barcelona o de qualsevol universitat catalana, consulta la informació sobre ajuts i beques.
Fitxa tècnica

Més informació