Cursos d'Italià nivell B2 semipresencials

Italià - nivell B2 (semipresencial) (100 h)

50 % presencial + 50 % de treball autònom


El curs B2 anual semipresencial va dirigit a estudiants que ja han assolit el nivell B2.1 i que vulguin assolir i acreditar el nivell B2 d’italià. És un curs de 100 hores que combina el treball autònom guiat online (50h) amb classes presencials (50h) per practicar la part comunicativa.
Aquest nivell representa un salt pel que fa la competència en l'idioma, ja que progressivament s'amplien el lèxic de què l'alumne disposa (mitjançant textos més complexos tant escrits com orals) i les estructures gramaticals i sintàctiques (discorso riferito, periodo ipotetico) amb l'objectiu de moure's i expressar-se en tots els contextos de l'idioma amb propietat i fluïdesa i participar activament en converses, fòrums sobre temes d'actualitat, història, ciència, medi ambient, art i cultura en general.
En el nivell B2 es completa l'estudi dels temps verbals i de les estructures sintàctiques principals de l'italià, en el context de temes d'actualitat o d'interès general i cultural.Preus Curs 2022-2023

Curs 2022-2023

Preu del curs

Tarifa especial

684,00€

Tarifa reduïda

720,00€

Tarifa general

793,00€

Consulta les tarifes.


Selecciona un grup i matricula't
Grup: A0
Professor/a: Disponible properament
Inscripcio: del 7 de juny al 31 d'octubre de 2022
Aula: Disponible properament

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Fitxa tècnica

Més informació