Cursos d'Alemany B2.1 - Primera Part

Alemany - nivell B2.1 (primera part) (50h)
La primera part del curs B2.1 anual presencial va dirigit a estudiants amb un nivell B1 que vulguin assolir el nivell B2.1 d'alemany. Correspon a les 50 primeres hores del curs B2.1 anual d'alemany.

L'estudiant adquirirà els coneixements i les habilitats necessàries per comunicar-se de manera espontània i mantenir converses fluïdes amb parlants nadius.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el certificat d'alemany de l'EIM.

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

446,00€

Tarifa reduïda

470,00€

Tarifa general

0,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


Grup: A0
Professor/a: López Ferrer, Isabel
Aula: B4

Fitxa tècnica

Més informació