Cursos d'Anglès C2.1 - Primera Part

Anglès - nivell C2.1 (primera part) (50h)
La primera part del curs C2.1 anual presencial va dirigit a estudiants amb un nivell Advanced que vulguin assolir un nivell pre-Proficiency. Correspon a les 50 primeres hores del curs C2.1 d'anglès.

L'estudiant adquirirà els coneixements i les habilitats necessàries per comunicar-se fluidament amb parlants nadius, realitzant discursos llargs i complexos amb una pronunciació clara i precisa.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el certificat d'anglès de l'EIM.

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

446,00€

Tarifa reduïda

470,00€

Tarifa general

517,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


Grup: A0
Professor/a: Hutchman, Sean
Aula: 303

Fitxa tècnica

Més informació