Cursos de Francès B1 - Primera Part

Francès - nivell B1 (primera part) (50h)
La primera part del curs B1 anual presencial va dirigit a estudiants amb nivell A2 que vulguin assolir un nivell B1. Correspon a les 50 primeres hores del curs B1 de francès.

L'estudiant adquirirà els coneixements i les habilitats necessàries per mantenir converses senzilles de manera fluïda sobre certs aspectes quotidians, alhora que podrà redactar textos de contingut personal i formal.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el certificat de francès de l'EIM.

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

446,00€

Tarifa reduïda

470,00€

Tarifa general

517,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


Grup: A0
Professor/a: Wuattier, Sylvie
Aula: B5

Fitxa tècnica

Més informació