Cursos d'Anglès C2 - Semipresencials - Primera Part

Anglès - nivell C2 (semipresencial primera part) (50h)
La primera part del curs C2 anual semipresencial va dirigit a estudiants amb un nivell pre-Proficiency que vulguin assolir un nivell Proficiency. Correspon a les 50 primeres hores del curs, que combinen el treball autònom (25h) amb recursos i eines amb classes per videoconferència (25h) per practicar la part comunicativa, interactuant en temps real amb el professor i els companys.

L'estudiant adquirirà els coneixements i les habilitats necessàries per comunicar-se, pronunciant i entonant amb una fluïdesa comparable a la dels parlants nadius.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el certificat d'anglès de l'EIM.

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

397,00€

Tarifa reduïda

418,00€

Tarifa general

460,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


Grup: A0
Professor/a: Bridges, Paul Simon
Aula: B4
Grup: C0
Professor/a: Bridges, Paul Simon
Aula: S5
Grup: BA
Professor/a: Feder, Aaron Leslie
Aula: 3.2

Fitxa tècnica

Més informació