Cursos d'Italià nivell B1 - Semipresencials - Primera part

Italià - nivell B1 (semipresencial primera part) (50h)
La primera part del curs B1 anual semipresencial va dirigit a estudiants amb nivell A2 que vulguin assolir el nivell B1 d'italià. Correspon a les 50 primeres hores del curs, que combinen el treball online en una plataforma d'aprenentatge (25h) amb classes presencials (25h) per practicar la part comunicativa.

L'estudiant adquirirà els coneixements i les habilitats necessàries per mantenir converses senzilles de manera fluïda sobre certs aspectes quotidians com experiències, projectes i consells, entre d'altres, alhora que podrà redactar textos de contingut personal i formal.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el certificat d'italià de l'EIM.

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

397,00€

Tarifa reduïda

418,00€

Tarifa general

460,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


Grup: A0
Professor/a: Zannier, Irene
Aula: Sala d'Actes

Fitxa tècnica

Més informació