Cursos de francès A2 primera part

Francès - nivell A2 (primera part) (50h)
En aquest curs, els estudiants assoliran la primera part del nivell A2 segons el Marc Europeu. El seu enfocament comunicatiu permetrà utilitzar estructures més complexes i ampliar l'ús dels temps verbals en passat. Els estudiants aprendran a extreure la informació important de documents escrits de caràcter senzill com correus electrònics, blogs, petits articles de premsa o reportatges. També, podran redactar correus electrònics de tipus personal i participar de manera senzilla en un blog. Així mateix entendran converses simples en situacions diàries a nivell particular i podran manifestar de manera senzilla el seu interès, donar algun consell i expressar la seva opinió

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

446,00€

Tarifa reduïda

470,00€

Tarifa general

517,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


Grup: A0
Professor/a: Pérez López, Clara
Aula: B3

Fitxa tècnica

Més informació