Cursos d'Italià nivell B2.1 - Semipresencials - Primera Part

Italià - nivell B2.1 (semipresencial primera part) (50 h)

50 % presencial* + 50 % de treball autònom


La primera part del curs B2.1 anual semipresencial va dirigida estudiants amb un nivell B1 que vulguin assolir el nivell B2.1 d’italià i correspon a les 50 primeres hores del curs B2.1 semipresencial anual. És un curs de 50 hores que combina el treball autònom guiat online (25h) amb classes presencials (25h) per practicar la part comunicativa.

Aquest nivell representa un salt pel que fa la competència en l'idioma, ja que progressivament s'amplien el lèxic de què l'alumne disposa (mitjançant textos més complexos tant escrits com orals) i les estructures gramaticals i sintàctiques (discorso riferito, periodo ipotetico) amb l'objectiu de moure's i expressar-se en tots els contextos de l'idioma amb propietat i fluïdesa i participar activament en converses, fòrums sobre temes d'actualitat, història, ciència, medi ambient, art i cultura en general.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el?certificat d’italià de l’EIM.


* Avís COVID-19: Per motius sanitaris pot ser que la docència presencial passi a docència per videoconferència.Curs 2021-2022


Curs 2021-2022

Preu del curs

Tarifa especial

399,00€

Tarifa reduïda

420,00€

Tarifa general

462,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
Grup: A0
Professor/a: Disponible properament
Aula: Disponible properament

Fitxa tècnica

Més informació