Cursos d'Italià nivell B2.1 - Semipresencials - Primera Part

Italià - nivell B2.1 (semipresencial primera part) (50 h)

50 % presencial + 50 % de treball autònom


La primera part del curs B2.1 anual semipresencial va dirigida estudiants amb un nivell B1 que vulguin assolir el nivell B2.1 d’italià i correspon a les 50 primeres hores del curs B2.1 semipresencial anual. És un curs de 50 hores que combina el treball autònom guiat online (25h) amb classes presencials (25h) per practicar la part comunicativa.

Aquest nivell representa un salt pel que fa la competència en l'idioma, ja que progressivament s'amplien el lèxic de què l'alumne disposa (mitjançant textos més complexos tant escrits com orals) i les estructures gramaticals i sintàctiques (discorso riferito, periodo ipotetico) amb l'objectiu de moure's i expressar-se en tots els contextos de l'idioma amb propietat i fluïdesa i participar activament en converses, fòrums sobre temes d'actualitat, història, ciència, medi ambient, art i cultura en general.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el?certificat d’italià de l’EIM.Preus Curs 2022-2023

Curs 2022-2023

Preu del curs

Tarifa especial

411,00€

Tarifa reduïda

433,00€

Tarifa general

476,00€

Consulta les tarifes.


Selecciona un grup i matricula't
Grup: A0
Professor/a: Disponible properament
Inscripcio: del 7 de juny al 31 d'octubre de 2022
Aula: Disponible properament

Fitxa tècnica

Més informació