Cursos d'Alemany A1 - primera part

Alemany - nivell A1 (primera part) (50h)
En aquest curs els estudiants principiants o amb algun coneixement previ assoliran la primera part del nivell A1 segons el Marc Europeu. L'enfocament comunicatiu facilitarà l'adquisició ràpida i eficaç de les estructures bàsiques per aconseguir la integració en la vida quotidiana. Ben aviat, els estudiants seran capaços de trobar i entendre informació a textos autèntics i fàcils, podran entendre el missatge principal en les converses senzilles amb nadius i comunicar-se amb estructures bàsiques en present.

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

446,00€

Tarifa reduïda

470,00€

Tarifa general

517,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


Grup: A0
Professor/a: Kachel, Renate
Aula: 303

Fitxa tècnica

Més informació