Cursos d'Anglès suficiència-baix 1 per a Sèniors (+55)

Anglès - sènior suficiència-baix 1 (20h)
Curs adreçat a persones amb coneixements intermedis d'anglès que poden parlar de temes familiars de manera fàcil. Durant el curs els alumnes milloren el seu coneixement de la llengua i són capaços d'entendre de manera global discursos llargs en anglès si el tema és relativament familiar. Els alumnes poden parlar de manera clara i amb facilitat sobre qüestions del seu dia a dia o sobre temes del seu interès, donant la seva valoració i el seu punt de vista.

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

223,00€

Tarifa reduïda

235,00€

Tarifa general

296,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


Grup: A0
Professor/a: Mackay, Jessica
Aula: S5

Fitxa tècnica

Més informació